Inapoi la pagina precedenta

Cursul de Specialitate în Domeniul Performanței Energetice a Clădirilor și a Instalațiilor Aferente Acestora,

Camera de Comerț și Industrie Neamț,

în colaborare cu

Asociația Profesională pentru Certificare Energetică-APCE

 

vă invită la 

 

Cursul de Specialitate în

Domeniul  Performanței Energetice a Clădirilor

și a Instalațiilor Aferente Acestora,

 

al carui scop este dobandirea cunostintelor de baza necesare activitatii de evaluare a Performantei Energetice a Cladirilor si elaborarii Certificatului de Performanta Energetica.

 

Organizare: Cursul se desfăşoară ȋn perioada weekend-ului, pe parcursul a 5 săptămâni. Potrivit Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri (MO 683/8.12.2010) cursul de specialitate se va desfasura in doua etape:

- Modul de teorie in care sunt tratate aspectele teoretice ale auditului energetic si

- Modul pentru realizarea unui proiect de audit energetic care va fi sustinut in fata comisiei de lectori care au predat la cursuri.

 

Data estimata de incepere: 01.06.2014 (in functie de numarul de cursanti)

 

Costul cursului: 3.000 RON

 

Examenul de absolvire consta in raspunsuri la un numar de subiecte (intrebari) teoretice si in prezentarea si  sustinerea proiectului intocmit  in timpul modulului de aplicatii.

 

Forma de absolvire: Absolventii cursului vor primi CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ,care permite depunerea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a dosarului in vederea sustinerii examenului de auditor energetic cladiri, gradul profesional I si II, specialitatea constructii si instalatii.

 

Prezentarea generala a cursului

Tematica cursului urmăreşte :

·         cunoaşterea legislaţiei naționale și internaționale referitoare la protecţia termică şi energetica clădirilor;

·         actualizarea cunoştinţelor de bază din domeniul proceselor termice şi energetice din construcţii şi din instalaţiile aferente acestora ;

·         dobândirea de cunoştinţe privind noi metode de concepţie, realizare şi exploatare a anvelopei clădirilor şi a echipamentelor şi sistemelor aferente, în vederea scăderii consumului de energie şi creştere a confortului interior;

·         creşterea capacităţii de utilizare a aparaturii, a tehnicilor de măsurare şi a modelelor de prelucrare a datelor obţinute în activitatea de expertizarea termică şi energetică a clădirilor, respectiv auditul energetic al clădirilor.

 

Conditii de inscriere la cursul de specialitate

 

a.    Pregatirea profesionala:

Pregatirea profesionala generala a solicitantului prevazuta de lege se dovedeste cu diploma de inginer/arhitect - absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, in urmatoarele profiluri/specialitati absolvite: instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole, arhitectura, alte profiluri/specialitati cu conotatie energetica aplicabila in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii.

Conotatia energetica se demonstreaza prin existenta in foaia matricola/suplimentul de diploma, dupa caz, care insoteste diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate in domeniul eficientei energetice a cladirilor a uneia ori mai multor discipline de invatamant, cu o durata de minimum un semestru, promovata/promovate in anii de studiu, dupa cum urmeaza: hidrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.

b.    Vechimea in munca

Experienta profesionala a solicitantului se refera la activitati desfasurate in profilul/specialitatea absolvita, si trebuie sa fie de:

a.    minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I;

b.    minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, in grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregatire profesionala generala.

 

Acte necesare pentru inscriere:

Pentru inscriere la curs, solicitantul trebuie sa transmita urmatoarele documente:

·         cerere tip pe care o va primi de la secretariat;

·         Curriculum Vitae;

·         Diploma de licenta (copie);

·         Certificat de nastere (copie);

·         Carte de identitate (copie)

·         Certificat de casatorie (copie) – in cazul doamnelor;

·         2 fotografii tip diploma sau pasaport;

 

Dupa finalizarea cursului de specialitate, cursantii vor primi certificatul de absolvire ce il vor atasa la dosarul pentru atestare ce va fi depus la MDRAP.

 

Inscrierile se fac la sediul Camerei de Comert si Industrie Neamt, persoana de contact: Tudor-Marius CURPĂNARU, tel: 0744-782339

 

 

Informatii utile:

Examenul de atestare ca auditori energetici se sustine la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 

Inscrierea pentru sustinerea examenului de auditor energetic se face printr-o cerere tip in care se precizeaza, pe  langa datele de identificare a solicitantului, specialitatea si gradul pentru care se solicita atestarea. Candidatii vor prezenta si urmatoarele documente:

a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;

d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copii legalizate, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate;

e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi experienţa profesională dobândită în activităţi corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite;

f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activităţi pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa profesională în profilul şi specialitatea absolvită;

g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;

h) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC în cadrul căruia funcţionează secretariatul tehnic al comisiilor de examinare, în original;

i) două poze color, format 5/4 cm.”

Examenele de atestare se desfasoara conform programului publicat pe pagina de internet a autoritatii competente si a Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC.

Procedura de examinare a candidatilor este unitara, se desfasoara in limba romana, in doua etape, dupa cum urmeaza:

a) proba scrisa, eliminatorie, consta in rezolvarea unui chestionar cu 20 de intrebari din bibliografia specifica, in vederea evaluarii cunostintelor referitoare la performanta energetica a cladirilor. Fiecare intrebare din testul de evaluare este cotata cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute. Conditia de promovare a probei scrise este obtinerea a minimum 16 puncte;

b) interviu care consta in prezentarea si sustinerea proiectului elaborat in cadrul cursului de specialitate, precum si din intrebari din bibliografia specifica, dupa caz.

 

 

Ești aici: Home Cursuri formare profesionala CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE NEAMT Cursul de Specialitate în Domeniul Performanței Energetice a Clădirilor și a Instalațiilor Aferente Acestora,

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi230
mod_vvisit_counterIeri1065
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana2965
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna16128
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1036030

Online Acum: 10
IP-ul Dumneavoastra: 54.157.81.13
,
Astazi: October 18, 2017
Threesome