Inapoi la pagina precedenta

CALENDARUL SESIUNILOR DE TRAINING DIN REGIUNEA DE NORD-EST, PE ANI DE IMPLEMENTARE ȘI GRUPURI ȚINTĂ, MODULE DE TRAINING

CALENDARUL SESIUNILOR DE TRAINING DIN REGIUNEA DE NORD-EST, PE ANI DE IMPLEMENTARE ȘI GRUPURI ȚINTĂ, MODULE DE TRAINING

 

GRUPURILE ȚINTĂ , TRAININGURILE AFERENTE, DURATĂ:

GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURSUL PENTRU GT1

(personal de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi şi IMM-uri) - “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM”:

-          Copie CI sau BI;

-          Copie acte doveditoare pentru studii;

-          Adeverinţă salariat din care să reiasă că acesta este angajat pe funcţie de conducere sau Declaratie pe proprie raspundere ca este angajat pe functie de conducere– original;

-          Formular înregistrare grup ţintă - original; DESCARCA AICIDownload this file (Formular-inregistrare-grup-tinta.doc)

-          Declaraţie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - original; DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-acord-prelucrare-date-personale.doc)

-          Declarație privind evitarea dublei finanțări – original; DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-privind-evitarea-duble-finantari.doc)

 

GT2 – întreprinzători – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru antreprenori” – durata: 2 zile, minim 25 persoane/grupă;

-          Copie CI sau BI;

-          Copie acte doveditoare pentru studii;

-          Copie act constitutiv sau Extras al Registrului Comerţului sau Adeverinţă eliberată de societate din care să reiasă că persoana are calitatea de asociat - original;

-          Formular înregistrare grup ţintă original DESCARCA AICIDownload this file (Formular-inregistrare-grup-tinta.doc)

-          Declaraţie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - original DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-acord-prelucrare-date-personale.doc)

-          Declarație privind evitarea dublei finanțări- original DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-privind-evitarea-duble-finantari.doc)

 

GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

-          Copie CI sau BI;

-          Copie acte doveditoare pentru studii;

-          Declaraţie pe propria răspundere că persoana dorește să iniţieze o activitate independentă- original; DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-proprie-raspundere-de-initiere-activitate.doc)

-          Formular înregistrare grup ţintă – original DESCARCA AICIDownload this file (Formular-inregistrare-grup-tinta.doc)

-          Declaraţie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – original DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-acord-prelucrare-date-personale.doc)

-          Declarație privind evitarea dublei finanțări- original DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-privind-evitarea-duble-finantari.doc)

 

GT4 – angajați - ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru angajați din IMM-uri” – durata: 3 zile, minim 14 persoane/grupă;

-          Copie CI sau BI;

Copie acte doveditoare pentru studii;

Adeverinţă salariat - original;

Formular înregistrare grup ţintă – original DESCARCA AICIDownload this file (Formular-inregistrare-grup-tinta.doc)

Declaraţie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - original;DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-acord-prelucrare-date-personale.doc)

Declarație privind evitarea dublei finanțări- original DESCARCA AICIDownload this file (Declaratie-privind-evitarea-duble-finantari.doc)

 

Anul I de implementare:

Iulie 2011 – GT2 – întreprinzători – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru antreprenori” – durata: 2 zile, minim 25 persoane/grupă;

August 2011 – 2 grupe GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

Octombrie 2011 – 2 grupe GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

Noiembrie 2011 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Anul II de implementare:

Februarie 2012 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Martie 2012 – 2 grupe GT2 – întreprinzători – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru antreprenori” – durata: 2 zile, minim 25 persoane/grupă;

Aprilie 2012 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

 

Mai 2012 – 2 grupe GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

Iunie 2012 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Iulie 2012 – 2 grupe GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

                 - o grupă GT4 – angajați - ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru angajați din IMM-uri” – durata: 3 zile, minim 14 persoane/grupă;

August 2012 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Septembrie 2012 – 2 grupe GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

                       - o grupă GT4 – angajați - ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru angajați din IMM-uri” – durata: 3 zile, minim 14 persoane/grupă;

Octombrie 2012 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Noiembrie 2012 – o grupă GT2 – întreprinzători – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru antreprenori” – durata: 2 zile, minim 25 persoane/grupă;

Anul III de implementare:

Februarie 2013 – o grupă GT 1 – manageri – “Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM” – durata: 6 zile, minim 15 persoane/grupă;

                           - o grupă GT2 – întreprinzători – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru antreprenori” – durata: 2 zile, minim 25 persoane/grupă;

                           - o grupă GT4 – angajați - ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru angajați din IMM-uri” – durata: 3 zile, minim 14 persoane/grupă;

Martie 2013 – 2 grupe GT3 – persoane care doresc înființarea unei afaceri – ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea pe cont propriu” – durata: 4 zile, minim 20 persoane/grupă;

Module de curs (total):

M1 Strategie şi politici de dezvoltare

M2 Instrumente folosite în luarea deciziilor strategice

M3 Managementul Calităţii

M4 Strategii de reorganizare instituţională

M5 Marketing antreprenorial

M6 Managementul Trezoreriei

M7 Managementul proiectului

M8 Fundamentarea afacerii

M9 Analiza cost-beneficiu

M10 Finanţarea afacerii

M11 Accesare fonduri structurale

M12 Dezvoltare durabilă

M13 politici de resurse umane

M14 Identificare oportunităţi de dezvoltare a afacerilor

M15 Asumarea riscurilor

M16 Legislaţie IMM

M17 Planul de afaceri

M18 Instrumente software pentru planul de afaceri

M19 Paşi pentru deschiderea unei afaceri

M20 Exemple de planuri de afaceri

M21 Elemente de fundamentare a afacerilor

M22 Modalităţi de finanţare a afacerilor

M23 Oportunităţi de accesare a fondurilor structurale

M24 Oportunităţi de înfiinţare a de noi afaceri sau ocupare pe cont propriu

 

Pachete de formare:

A Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea IMM (13 module):

M1-M13

M1 Strategie şi politici de dezvoltare

M2 Instrumente folosite în luarea deciziilor strategice

M3 Managementul Calităţii

M4 Strategii de reorganizare instituţională

M5 Marketing antreprenorial

M6 Managementul Trezoreriei

M7 Managementul proiectului

M8 Fundamentarea afacerii

M9 Analiza cost-beneficiu

M10 Finanţarea afacerii

M11 Accesare fonduri structurale

M12 Dezvoltare durabilă

M13 Politici de resurse umane

B Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru antreprenori (4 module + 5 sinteze):

M14-M17, M1, M2, M4, M5 şi M12

M14 Identificare oportunităţi de dezvoltare a afacerilor

M15 Asumarea riscurilor

M16 Legislaţie IMM

M17 Planul de afaceri

Sinteza:

M1 Strategie şi politici de dezvoltare

Sinteza:

M2 Instrumente folosite în luarea deciziilor strategice

Sinteza:

M4 Strategii de reorganizare instituţională

Sinteza:

M5 Marketing antreprenorial

Sinteza:

M12 Dezvoltare durabilă

C Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru iniţierea unei afaceri şi ocupare pe cont propriu

(6 module):

M19 Paşi pentru deschiderea unei afaceri

M20 Exemple de planuri de afaceri

M21 Elemente de fundamentare a afacerilor

M22 Modalităţi de finanţare a afacerilor

M23 Oportunităţi de accesare a fondurilor structurale

M24 Oportunităţi de înfiinţare a de noi afaceri sau ocupare pe cont propriu

M1-M13

M14-M17, M1, M2, M4, M5 şi M12

M19-M24

 

Ești aici: Home Proiecte Proiecte Proiect ID 63168 CALENDARUL SESIUNILOR DE TRAINING DIN REGIUNEA DE NORD-EST, PE ANI DE IMPLEMENTARE ȘI GRUPURI ȚINTĂ, MODULE DE TRAINING

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi231
mod_vvisit_counterIeri1065
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana2966
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna16129
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1036031

Online Acum: 8
IP-ul Dumneavoastra: 54.157.81.13
,
Astazi: October 18, 2017
Threesome