Inapoi la pagina precedenta

Beneficiile RSI la nivelul IMM-urilor

SR ISO 26000 – Linii directoare privind responsabilitatea socială(RS)

Ce este ISO 26000?

ISO 26000 este un standard internaţional care furnizează linii directoare privind responsabilitatea socială (RS). Standardul este destinat organizaţiilor de toate tipurile, din sectorul public sau privat, din ţări dezvoltate, în curs de dezvoltare sau în tranziție.


Despre ISO 26000

ISO 26000 va adăuga valoare activităţilor existente privind RS şi va extinde înţelegerea şi implementarea RS prin faptul că:

 • prezintă un consens internaţional asupra a ceea ce înseamnă RS şi temele la care trebuie să se refere organizaţia;
 • furnizează linii directoare pentru transformarea principiilor în acţiuni efective;
 • cuprinde cele mai bune practici deja stabilite şi le diseminează la nivel mondial pentru binele comunităţii internaţionale.

ISO 26000 conţine recomandări, nu cerinţe, şi nu se utilizează pentru certificare.

De ce este ISO 26000 important ?

Pentru organizaţii, dezvoltarea durabilă înseamnă, nu numai furnizarea de produse şi servicii care să satisfacă clientul şi realizarea acestora fără să afecteze mediul, ci şi acţionarea într-o manieră guvernată de responsabilitatea socială. Presiunea pentru aplicarea acestor principii vine din partea clienţilor, consumatorilor, guvernelor, asociaţiilor şi publicului larg.

În acelaşi timp, liderii vizionari ai organizaţiilor recunosc că succesul durabil trebuie construit pe practici comerciale credibile şi pe prevenirea acelor activităţi cum ar fi profiturile frauduloase şi exploatarea muncii. Pe de-o parte, au fost formulate numeroase declaraţii la nivel înalt privind principiile referitoare la RS, pe de altă parte, există multe programe şi iniţiative individuale privind RS. Provocarea este cum să pui principiile în practică şi cum să implementezi RS efectiv şi eficient, când înţelesul „responsabilităţii sociale” poate varia de la un program la altul. În plus, iniţiativele anterioare s-au focalizat pe „responsabilitatea socială corporatistă”, în timp ce ISO 26000 furnizează linii directoare nu numai pentru organizaţii comerciale, ci şi pentru organizaţiile de toate tipurile care activează în sectorul public.
Datorită experienţei ISO, de a atinge două niveluri de consens – între principalele categorii de factori interesaţi şi între ţări (ISO este o reţea internaţională de organisme naţionale de standardizare formată din 163 de ţări), ISO 26000 va promova o înţelegere globală relevantă asupra semnificaţiei RS şi necesităţii organizaţiilor de a acţiona având în vedere aspectele RS.

Cum va ajuta ISO 26000 organizaţiile ?

ISO 26000 va ajuta toate tipurile de organizaţii – indiferent de mărime, activitate sau locaţie – să funcţioneze într-o manieră corespunzătoare RS, furnizând:

 • conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială;
 • originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale;
 • principiile şi practicile în materie de responsabilitate socială;
 • subiecte centrale ale responsabilităţii sociale;
 • domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale;
 • integrarea, concretizarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei prin politicile şi practicile ei, legate de sfera sa de influenţă;
 • identificarea factorilor interesaţi şi dialogul cu aceştia;
 • comunicarea angajamentelor şi performanţelor în materie de responsabilitate socială.

Cum se referă ISO 26000 la cele mai bune practici ?

Liniile directoare cuprinse în ISO 26000 sunt inspirate de cele mai bune practici dezvoltate de iniţiativele de RS ale sectorului public şi privat. Ele sunt corelate şi complementare cu declaraţiile şi convenţiile relevante ale Naţiunilor Unite şi instituţiilor specializate ale acestora, în special ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii), cu care ISO a stabilit un acord, pentru a asigura concordanţa cu standardele de muncă ale ILO. ISO a semnat, de asemenea, un acord cu UNGCO (Biroul Internaţional pentru Convenţii al ILO) şi cu OECD (Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică) pentru a creşte colaborarea în vederea elaborării standardului ISO 26000.

În ceea ce privește RSI, o organizație trebuie să respecte următoarele principii incluse în reglementări internaționale:

-     Munca forțată și munca asigurată cu bonuri;

-     Libertatea de asociere;

-     Dreptul de negociere colectivă;

-     Remunerație egală pentru femei și bărbați care prestează munca de valoare egală;

-     Nediscriminare;

-     Munca la domiciliu;

-     Cele mai grave forme de muncă cu minori;

-     Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii;

-     Sănătate și securitate ocupațională;

-     Reabilitarea vocaționala și angajarea persoanelor cu dizabilități.

În România, principiile privind RS se regăsesc în următoarele reglementări legislative:

-     Legea nr. 53/2003, republicată prin Legea nr. 40/2011 - Codul muncii;

-     Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1616/2011 privind modificarea și completarea modelului - cadru al contractului individual de muncă;

-     Legea nr. 106/2011 privind ucenicia la locul de muncă.

Fiecare organizaţie este invitată să devină mai responsabilă social prin aplicarea acestui standard internaţional. Recunoscând faptul că organizaţiile sunt la niveluri diferite de înţelegere şi integrare a RS, acest standard internaţional este destinat să fie utilizat atât de cei care încep să abordeze responsabilitatea socială cât şi de cei mai experimentaţi în aplicarea ei. Debutanţii pot găsi utilă parcurgerea şi aplicarea acestui standard internaţional de la început până la sfârşit, ca un manual de RS, în timp ce utilizatorul experimentat poate alege să-l utilizeze pentru îmbunătăţirea practicilor sale existente şi pentru integrarea în continuare a RS în organizaţia sa.

Care sunt beneficiile aplicării responsabilității sociale la nivelul IMM-urilor?

Pe măsura ce IMM-urile se confruntă cu provocările unui mediu în continuă schimbare, acestea devin din ce în ce mai conștiente de faptul că responsabilitatea socială a întreprinderilor poate influența pozitiv competitivitatea. Deși principalul scop al unui IMM este de a genera profit, acesta poate, în același timp, să contribuie la obiectivele sociale și de mediu, să rezolve probleme reale în societate, prin integrarea responsabilității sociale corporative ca o investiție strategică în activitatea lor.

Aplicarea conceptului de responsabilitate socială a intreprinderilor  aduce o serie de beneficii pentru IMM-uri:

 • Produse și servicii care să genereze un grad mai mare de satisfacție a clienților (și implicit profit mai mare);
 • Angajați motivați și loiali, cu rezultate îmbunătățite și eficiența crescută;
 • Îmbunătățirea reputației organizației, a relației acesteia cu instituțiile, partenerii de afaceri, comunitatea în general, și implicit mai mulți potențiali clienți;
 • Creșterea competitivității și implicit a cifrei de afaceri și a profitului.

Concret, cum se pot implica IMM-urile în activități de RSI?

Activitățile de responsabilitate socială a IMM-urilor pot viza:

 • Îmbunătățirea calității vieții în comunitate prin implicarea și/sau realizarea diverselor activități și proiecte în parteneriat cu alte companii, instituții publice, organizații neguvernamentale, grupuri civice etc;
 • Donații în bani sau natură cu diverse instituții sau organizații neguvernamentale ce activează în comunitatea locală (școli, spitale, organizații de protecție a mediului, organizații de protecție socială etc);
 • Grija față de mediu în toate activitățile derulate de companie (utilizarea eficientă a resurselor, reducerea deșeurilor și a poluării, sortarea și reciclarea deșeurilor, utilizarea resurselor regenerabile și naturale, economisirea apei și energiei electrice, aplicarea standardelor de mediu etc);
 • Integrarea elementelor de etică în abordarea strategică și activitățile curente ale organizației (ex.: o politică a prețurilor corectă și transparență, tratament egal pentru angajați și clienți, responsabilitatea față de clienți prin importanța acordată sugestiilor și reclamațiilor acestora etc);
 • Integrarea socială și pe piața muncii la nivelul comunității (ex.: integrarea persoanelor fără experiență în muncă, integrarea persoanelor cu dizabilități, asigurarea de îngrijire medicală, training și alte facilități pentru angajați).

RSI pentru IMM-uri este o responsabilitate, dar și o oportunitate!

Sursa: www.asro.ro

Ești aici: Home Proiecte Proiecte Proiect RSI Beneficiile RSI la nivelul IMM-urilor

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi17
mod_vvisit_counterIeri371
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana388
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta5392
mod_vvisit_counterAceasta Luna18943
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1038845

Online Acum: 15
IP-ul Dumneavoastra: 54.224.155.169
,
Astazi: October 23, 2017
Threesome