Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Ce trebuie să știi dacă vrei să angajezi zilieri în 2016

Legea zilierilor prevede respectarea unor reguli stricte cu privire la angajarea lucrătorilor pentru munca necalificată ocazională, a căror încălcare poate fi sancționată cu amenzi ce ajung până la 20.000 de lei. Din articolul de faţă puteţi afla în ce domenii pot fi folosiţi zilierii, cum pot fi plătiţi aceştia şi ce obligaţii au ambele părţi în desfăşurarea activităţilor ocazionale.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ce a fost republicată în Monitorul Oficial în decembrie 2015, stabileşte că zilierii sunt persoane fizice, cetățeni români sau străini, care au capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Aceştia pot să presteze activităţi pentru un beneficiar, fie el persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, contra unei remunerații. Raportul de muncă se stabilește prin acordul de voință al părților, fără să fie necesară încheierea unui contract individual de muncă, pentru o durată de cel puțin o zi.

„Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore”, stabilește actul normativ.

De asemenea, este important de știut că legea prevede că angajatorii pot folosi zilieri pentru o perioadă de cel mult 90 de zile pe durata unui an calendaristic (cele 90 de zile nu trebuie să fie consecutive, pentru că acestea se cumulează), iar aceștia nu pot fi utilizați la munci de care să benefieze un terț.

În ceea ce priveşte domeniile de activitate în care pot fi folosiţi lucrătorii ocazionali, acestea sunt, în prezent, următoarele:

- agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;

- silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;

- pescuit și acvacultură - diviziunea 03;

- colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și clasa 3811;

- recuperarea materialelor - grupa 383;

- comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462;

- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;

- publicitate - grupa 731;

- activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

- activități de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie-clasa 7219;

- activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

- activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;

- creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;

- activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140; 

- creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;

- hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);

- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

- activități ale bazelor sportive - clasa 9311;

- activități ale cluburilor sportive - clasa 9312;

- activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

De reținut este că activitățile de manipulare de mărfuri și cele de curățenie și întreținere pot fi făcute doar în domeniile enumerate mai sus.

Atenție! Angajatorii care folosesc zilierii pentru alte activități în afară de cele prevăzute de lege pot fi amendați cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

Angajatorii sunt obligați să aibă un Registru de evidență a zilierilor

Potrivit Legii zilierilor, angajatorul are dreptul să stabilească activitățile pe care trebuie să le desfășoare zilierul, precum și locul și durata executării acestora. Totodată, el poate exercita controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

În ceea ce privește obligațiile unui angajator, este util de știut că acesta trebuie să întocmească zilnic un registru în care să înscrie, în ordine cronologică, zilierii folosiți. Excepție fac perioadele în care nu se folosesc zilieri.

De asemenea, angajatorii sunt obligați să înainteze lunar, către inspectoratul de muncă (ITM), un extras al Registrului de evidență a zilierilor, mai prevede Legea nr. 52/2011: „Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz”.

Atenție! Angajatorii care nu înființează registrul sau care nu îl completează înainte de începerea activității zilierilor pot să fie amendați cu 6.000 de lei. Aceeași sancțiune se aplică dacă registrul nu este întocmit zilnic sau dacă nu este transmis lunar către ITM.

Remunerația se stabilește prin negociere directă

Pentru activitatea desfășurată, zilierii au dreptul la o remunerație stabilită prin negociere directă între părți.

Cu alte cuvinte, remunerația brută pe oră poate avea orice cuantum stabilit de zilier și beneficiar, atât timp cât este respectată condiția ca acesta să fie cel puțin la nivelul valorii pe oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În prezent, salariul minim brut este de 1.050 de lei pe lună, iar de la 1 mai 2016, acesta va crește la 1.250 de lei.

Plata impozitului pe venit (în valoare de 16%) datorat pentru activitățile prestate de zilieri cade în sarcina angajatorilor. Cei care nu fac acest lucru riscă o amendă de 20.000 de leiși interzicerea folosirii zilierilor.

În ceea ce privește contribuțiile sociale, legea menționează că acestea nu sunt datorate nici de către angajatori și nici de către zilieri. Totuși, aceștia din urmă se pot asigura, înmod opțional, în sistemele de asigurări publice.

„Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar”, prevede actul normativ.

Minorii trebuie să aibă cel puțin 15 ani pentru a lucra ca zilieri

Regula generală impusă de Legea nr. 52/2011 este că minorii pot să desfășoare activități ocazionale plătite doar dacă au împlinit cel puțin 16 ani, însă există și posibilitatea unei excepții. Concret, minorii care au între 15 și 16 ani pot să lucreze ca zilieri doar cu condiția să primească, în acest sens, acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Mai mult, minorii pot să presteze, ca zilieri, doar activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă. „Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate”, se subliniază în actul normativ menționat.

În ceea ce privește durata muncii unor zilieri minori, aceasta nu trebuie să depășească șase ore pe zi, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, limita maximă este de 30 de ore.

Zilierul minor nu poate să desfășoare munca de noapte, iar cei care angajează zilieri în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani sunt obligați să respecte toate dispozițiile legale referitoare la protecția minorilor la locul de muncă.

 

Sursa: AvocatNet.ro

 

Ești aici: Home Stiri si evenimente Ce trebuie să știi dacă vrei să angajezi zilieri în 2016

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi231
mod_vvisit_counterIeri1065
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana2966
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna16129
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1036031

Online Acum: 9
IP-ul Dumneavoastra: 54.157.81.13
,
Astazi: October 18, 2017
Threesome