Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Programul SRL-D 2016: În ce condiţii vei putea obţine 10.000 de euro de la stat

Antreprenorii debutanţi în afaceri vor putea primi în 2016 credite nerambursabile de până la 10.000 de euro, potrivit unui proiect de act normativ publicat recent de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism.

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis din cadrul  Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (cunoscut mai bine ca "Programul SRL-D") a fost publicată duminică pe site-ulDepartamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turismului. 

Potrivit documentului lansat în dezbatere publică, prin intermediul Programului SRL-D, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor putea obţine în 2016 finanţare nerambursabilă,pentru planurile de afaceride maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 45.245 de lei pentru fiecare beneficiar (aproximativ 10.000 de euro). În acelaşi timp, va fi necesară o contribuţie proprie sau un credit bancar de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cine va putea aplica?

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri se adresează tuturor celor care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D). Astfel, aceştia vor putea depune proiecte pentru a primi un credit nerambursabil de până la 10.000 de euro din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare.

Proiectul de act normativ publicat duminică include şi condiţiile de participare în cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile de până la 10.000 de euro. Astfel, antreprenorii care vor să obţină un credit prin intermediul acestui program guvernamental vor trebui să:

 • aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului să nu mai fi deţinut calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 • înfiinţeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • declare pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute, declaraţia urmând să fie depusă la Registrul Comertului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
 • nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

În acelaşi timp, proiectul de act normativ prevede şi o serie de obligaţii referitoare la statutul microîntreprinderii pentru care se va acorda creditul:

 • este societate comercială cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi - condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2).
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
 • au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii trei ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii trei ani);
 • au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii trei ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii trei ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare).

În afara obligaţiilor amintite anterior, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri va avea şi următoarele obligaţii specifice:

 • să notifice în scris, cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 30 zilelucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
 • să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute, până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;
 • să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 • să depună la OTIMMC în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.

În ce domenii nu pot activa firmele debutante?

Legislaţia în vigoare stabileşte o serie de limitări atunci când vine vorba de grupele de activitate ce pot fi incluse ca obiect de activitate al unei societăţi debutante. Astfel, NU se vor putea obţine bani pentru:

 • intermedieri financiare şi asigurări;
 • tranzacţii imobiliare;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al bauturilor);
 • activităţi de pescuit şi acvacultură;
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • ajutoare destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 • ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Înscrierile se vor face online

Conform propunerii de act normativ, înscrierea proiectelor în acest program se va face exclusiv online, pe site-ul www.aippimm.ro, pe bază de username şi parolă. După crearea contului de înscriere, aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate

 

Sursa: AvocatNet.ro

Ești aici: Home Stiri si evenimente Programul SRL-D 2016: În ce condiţii vei putea obţine 10.000 de euro de la stat

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi231
mod_vvisit_counterIeri1065
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana2966
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna16129
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1036031

Online Acum: 9
IP-ul Dumneavoastra: 54.157.81.13
,
Astazi: October 18, 2017
Threesome