Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Înfiinţarea SRL-D în 2016: Cum îţi poţi deschide prima afacere?

Societatea cu răspundere limitată - debutant (SRL-D) se adresează antreprenorilor aflaţi la prima afacere, iar înfiinţarea unei astfel de entităţi la Registrul Comerţului este gratuită. În plus, toţi cei care desfăşoară pentru prima dată activitate economică pot primi, din partea statului, credite nerambursabile de până la 10.000 de euro, cu condiţia îndeplinirii anumitor criterii.

Societatea cu Răspundere Limitată - Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă nr. 6/2011, act normativ prin intermediul căruia a fost creat cadrul legal pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii aflaţi la debut.

Astfel, o SRL-D poate fi înfiinţată de întreprinzătorii cu capacitate deplină de exerciţiu, care doresc să îşi deschidă o afacere pentru prima dată, indiferent de vârstă.

În trecut, prevederile vizau doar “întreprinzătorii tineri”, persoane sub 35 de ani care debutau în afaceri, dar dispoziţia care impunea vârsta de până la 35 ani a fost eliminată în iulie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 97/2014. De atunci, sintagma "întreprinzator tânăr" a fost înlocuită cu sintagma "întreprinzător debutant în afaceri", astfel încât în prezent beneficiarii trebuie să aibă doar capacitate deplină de exerciţiu şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 • înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990;
 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că nu au mai deţinut sau nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei alte companii, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

 

În acelaşi timp, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, firma debutantă nou-înfiinţată trebuie să îndeplinească câteva condiţii:

 • este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

Legislaţia în vigoare stabileşte o serie de limitări atunci când vine vorba de grupele de activitate ce pot fi incluse ca obiect de activitate al unei societăţi debutante. Astfel, NU se pot desfăşura, ca SRL-D, activităţi economice ce ţin de:

 • intermedieri financiare şi asigurări;
 • tranzacţii imobiliare;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al bauturilor);
 • activităţi de pescuit şi acvacultură;
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • ajutoare destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 • ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Primii paşi pentru înmatricularea unei SRL-D

Înfiinţarea unei SRL-D este, practic, similară cu înfiinţarea unei SRL, adică una dintre formele de organizare în care pot fi constituite entităţile cu personalitate juridică, în baza legii.

Prima etapă în procedura de înfiinţare o reprezintă rezervarea denumirii societăţii cu răspundere limitată - debutant, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu trei denumiri.

Conform informaţiilor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), firma unei societăţi cu răspundere limitată debutant se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată" la care se adaugă sintagma debutant sau "S.R.L.- D".

Apoi, la fel ca şi pentru înfiinţarea unei SRL, persoanele care doresc să înfiinţeze un SRL-D trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social, lucru posibil prin depunerea, în copie certificată de parte sau în copie legalizată a unuia dintre următoarele documente: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, sau contractul de închiriere, contractul de subînchiriere, contractul de concesiune, contractul de leasing imobiliar sau contractul de comodat.

De asemenea, pentru stabilirea sediului social într-un bloc/ locuinţă alcătuită din mai multe apartamente, va fi nevoie de acordul asociaţiei de proprietari şi de acordul vecinilor.

Un alt document important, care nu poate lipsi din dosarul cu care solicitantul este declaraţia dată pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionari sau asociaţi în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic European și actul constitutiv al firmei.

Dacă dosarul este complet şi cuprinde toate documentele solicitate, Oficiul Registrului Comerţului eliberează actele privind înmatricularea noii firme în termen de trei zile de la depunere.

Statutul de SRL-D se pierde la trei ani de la înfiinţare

Potrivit articolului 6 alin. (1) din OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării”.

Prin urmare, reprezentantul societăţii se va prezenta la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde şi-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data la care se împlinesc trei ani de la înmatricularea societății, în vederea schimbării denumirii. Concret, sintagma SRL-D va schimbată în SRL sau, totodată, reprezentanţii companiei pot opta pentru o altă formă juridică.

SRL-D vor putea obţine şi în 2016 credite nerambursabile de până la 10.000 de euro

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis din cadrul  Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (cunoscut mai bine ca "Programul SRL-D") a fost publicată pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turismului.

Astfel, potrivit prevederilor în vigoare, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor putea obţine şi în 2016 finanţare nerambursabilă, pentru planurile de afaceri, de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 45.245 de lei pentru fiecare beneficiar (aproximativ 10.000 de euro). În acelaşi timp, va fi necesară o contribuţie proprie sau uncredit bancar de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Sursa: Avocat.net 

Ești aici: Home Stiri si evenimente Înfiinţarea SRL-D în 2016: Cum îţi poţi deschide prima afacere?

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi626
mod_vvisit_counterIeri371
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana997
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta5392
mod_vvisit_counterAceasta Luna19552
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1039454

Online Acum: 14
IP-ul Dumneavoastra: 54.81.73.2
,
Astazi: October 23, 2017