Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Înregistrarea unei mărci la OSIM: Cum trebuie să procedezi?

Dobândirea drepturilor la nivel naţional asupra unei denumiri, unui slogan sau desen presupune înregistrarea acestora la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), situaţie în care solicitantul trebuie să urmeze anumiţi paşi şi să achite taxele aferente stabilite de legislaţia în vigoare. În ceea ce priveşte procedura înregistrării unei mărci la nivel european, aceasta este asemănătoare celei de la nivel naţional, doar că înregistrarea nu se face pe teritoriul ţării noastre şi necesită costuri ceva mai mari. 

Potrivit Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, marca reprezintă acel semn de reprezentare grafică ce are rolul de a deosebi produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

Astfel, există numeroase semne distinctive ce pot deveni mărci, ca de exemplu: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Actul normativ citat stabileşte că, în funcţie de modul de reprezentare grafică, marca poate fi:

 • verbală - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
 • figurativă - un element grafic (desen) care nu conţine litere sau cifre;
 • combinată - o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic (desen);
 • tridimensională - marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

Odată obţinută, marca are o valabilitate de zece ani şi poate fi reînnoită pentru perioade succesive de zece ani, asigurând, practic, protecţia unor cuvinte, simboluri ori desene prin care anumite produse sau servicii să poată fi individualizate.

Atenţie! Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României. Pentru a beneficia de protecţie pe întreg teritoriul Uniunii Europene, marca trebuie înregistrată la nivel european, procedură pe care o vom detalia în partea a doua a articolului.

Înregistrarea efectivă a mărcii la OSIM

Normele în vigoare stabilesc că înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar. Totuşi, reprezentarea prin împuternicit devine obligatorie în cazul solicitantului ce nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul OSIM, înregistrarea ca marcă a unei denumiri (sau slogan), însoţită sau nu de un desen (element figurativ) presupune parcurgerea unor paşi. În primul rând, solicitantul sau delegatul acestuia trebuie să completeze un formular tip, respectiv cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională, care va cuprinde următoarele elemente:

 • solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
 • datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;
 • o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;
 • lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
 • dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

Documentul, care poate fi descărcat de aici, trebuie completat obligatoriu în format electronic, iar completare se poate face prin două modalităţi, după cum urmează:

 • online, accesând pagina de internet a instituţiei şi selectând linkul „Depunere electronică cerere înregistrare marcă naţională” - disponibil aici.

În această situaţie, înainte de a începe completarea formularului, trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii, în cuantum de 44 de lei, şi cele de publicare a acesteia, în cuantum de 132 de lei pentru mărcile alb-negru şi 441 lei pentru mărcile color.

 • accesând formularul în format .pdf, disponibil aici

Odată ce aţi optat pentru această variantă, aveţi obligaţia de a depune documentul, în două exemplare, direct la registratura OSIM din Bucureşti, sector 3, str. Ion Ghica nr. 5. Totodată, cererea poate fi transmisă şi prin poştă, cu confirmare de primire, dar şi prin fax sau pe e-mail, cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax sau e-mail şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la departamentul competent al OSIM.

Dacă cererea este depusă direct la sediul OSIM, taxele de depunere şi, respectiv, publicare, prezentate anterior, se plătesc direct la casieria instituţiei. În schimb, dacă alegeţi varianta expedierii documentului prin poştă, trebuie să ataşaţi o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

Atenţie! Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia că neplata taxelor odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit.

Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, odată primită cererea de înregistrare, specialiştii OSIM au la dispoziţie o lună pentru a verifica dacă documentul îndeplineşte condiţiile, respectiv dacă este redactat în limba română (condiţie obligatorie) şi conţine elemente prezentate anterior. În caz afirmativ, instituţia atribuie dată de depozit cererii, iar în caz contrar OSIM va notifica solicitantul despre lipsurile cererii, acordându-i un termen de trei luni pentru depunerea completărilor.

Notă: După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maximum şapte zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de două luni pot fi depuse observaţii şi opoziţii. 

În altă ordine de idei, în cel mult trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, solicitantul are obligaţia să achite taxa pentru examinarea în fond, valoarea acesteia fiind stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. 

Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice. Dacă nu este sigur de încadrarea claselor, solicitantul poate trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţilor sale, urmând ca, în schimbul unei taxe de 132 de lei, specialiştii departamentului de Examinare Mărci din cadrul OSIM să decidă clasificarea.

În conformitate cu normele în vigoare, instituţia percepe următoarele taxe de examinare pentru o clasă:

 • pentru mărcile individuale, adică mărcile a căror solicitanţi sunt persoane juridice şi/sau fizice:

o    marca verbală: 485 lei;

o    marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 617 lei;

o    marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 970 lei.

 • pentru mărcile colective (destinate a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane) şi mărcile de certificare (a căror solicitanţi sunt persoane juridice legal abilitate să exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie):
  • marca verbală: 1720 lei;
  • marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 1985 lei;
  • marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2427 lei.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul propriu, OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în şase luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

Notă: OSIM pune la dispoziţia solicitanţilor un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”, disponibil aici

Cum să îţi protejezi produsul la nivel european

Aşa cum am precizat deja, înregistrea unei mărci la OSIM asigură protejarea acesteia la nivel naţional. De aceea, persoanele care prestează servicii la nivelul Uniunii Europene şi vor ca produsul lor să fie protejat la nivelul tuturor ţărilor membre au posibilitatea să îşi înregistreze marca la nivel european.

De altfel, o marcă UE (fosta marcă comunitară) garantează drepturi exclusive în toatestatele membre UE, iar înregistrarea acesteia se face direct la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO), cu sediul în Alicante, Spania. 

Astfel, OSIM nu intervine în procesul de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, aşa cum au explicat, la solicitarea AvocatNet.ro, reprezentanţii Biroului pentru Relaţii cu Publicul din cadrul instituţiei: "OSIM nu intervine în această procedură, decât cel mult pentru a transmite cererea către EUIPO, contra unei taxe, fără a face însă vreun fel de verificări sau comentarii", ne-a declarat sursa citată. 

Formularul cererii de înregistrare a mărcii la nivelul UE poate fi accesat aici, pe pagina de internet a EUIPO, şi prin intermediul acestuia solicitantul trebuie să transmită datele sale de identificare (persoană fizică ori firmă), domiciliul sau sediul acestuia, denumirea mărcii şi reprezentarea grafică (dacă are caractere speciale, culori şi desene), precum si produsele şi serviciile pentru care se doreşte înregistrarea (cu menţionarea claselor, conform Clasificării Internaţionale de la Nice).

Cererea, precum şi orice alte documente se trimit online sau prin poştă către EUIPO (fostul Oficiu pentru Armonizarea Pieţei Interne -- OAMI --) cu sediul în Spania, oraş Alicante, strada Avenida de Europa, nr. 4.

În ceea ce priveşte taxele pe care trebuie să le achite către Oficiu persoana care doreşte să îşi înregistreze marca la nivel european, acestea pleacă de la 850 de euro (taxa de bază pentru o clasă), tariful crescând cu fiecare taxă adăugată. 

Notă: EUIPO pune la dispoziţia persoanelor interesate un calculator de taxe, cu ajutorul căruia veţi afla exact cât vă costă înregistrarea şi, totodată, protejarea mărcii în Uniunea Europeană.

Şi în cazul înregistrării mărcii la nivel european, ulterior depunerii cererii pot fi formulate opoziţii de către orice persoană care pretinde că are drepturi anterioare (spre exemplu, o marcă identică sau similară deja înregistrată pentru aceleaşi produse sau servicii). 

De altfel, marca Uniunii Europene are caracter unitar, în sensul că aceasta se înregistrează fie în toate ţările membre ale Uniunii Europene, fie în niciuna dintre acestea. 

"Cu alte cuvinte, dacă măcar într-o ţară din Uniune marca este respinsă (există deja în ţara respectivă o marcă înregistrată identică sau similară, ori încalcă alte prevederi legale dintr-un stat), ea va fi respinsă peste tot", au lămurit specialiştii de la OSIM.

În concluzie, o marcă românească deja înregistrată la OSIM se poate înregistra şi la nivel european, caz în care marca va avea două protecţii pe teritoriul ţării noastre: una conferită de înregistrarea la nivel naţional şi o a doua asigurată de înregistrarea la nivel comunitar. În altă ordine de idei, înregistrea unei mărci noi se poate face direct în Uniunea Europeană, situaţia în care aceasta va fi protejată în toate statele membre UE, inclusiv România.

 

Sursa: Avocatnet.ro

 

Ești aici: Home Stiri si evenimente Înregistrarea unei mărci la OSIM: Cum trebuie să procedezi?

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi11
mod_vvisit_counterIeri371
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana382
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta5392
mod_vvisit_counterAceasta Luna18937
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1038839

Online Acum: 11
IP-ul Dumneavoastra: 54.224.155.169
,
Astazi: October 23, 2017
Threesome