Împreună pentru afacerea ta

Aducem împreună afacerile de succes

În mediul de business, comunitățile sunt cele mai importante.


28/07/2022
Sinteza modificărilor aduse Codului fiscal prin OG nr. 16/2022
Sinteza modificărilor aduse Codului fiscal prin OG nr. 16/2022
 
Ordonanta Guvernului nr. 16/ 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și ...

26/07/2022
TARGUL DE CARTE LIBRIS

TARGUL DE CARTE
LIBRIS
editia a XII - a
În perioada 15 - 18 septembrie 2022 va avea loc cea de a XII - a ediție a Târgu...

22/07/2022
Obligativitatea utilizarii marcajului UKCA pentru toate produsele care intra pe piata britanica incepand cu data de 1 ianuarie 2023

Marcajul UKCA, obligatoriu după data de 31 decembrie 2022
Camera de Comerț și Industrie Neamț vă aduce la cunoștință faptul că marcajul UKCA (UK Conformity Assessed)

11/07/2022
COMUNICAT DE PRESA - ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ DE ALEGERI A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE NEAMȚ – 8 IULIE 2022
COMUNICAT DE PRESA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ DE ALEGERI A MEMBRILOR
CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE NEAMȚ – 8 IULIE 2022

23/06/2022
SPRIJINĂ ASOCIATIA NATURA 2.0 - DIRIJAREA A 20% DIN IMPOZITUL AFERENT TRIMESTRULUI AL DOILEA

Stimată Doamnă / Stimate Domnule
 

 
Dorim să vă reamintim că până data de 30 iunie a.c. persoanele juridice pot alege să redirecționeze 20% din impozitul aferent trimestrului 2 către un ONG. Sumele sunt d...


14/06/2022
ARBITRAJUL COMERCIAL CA ALTERNATIVA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE - ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU MEDIUL DE AFACERI ROMAȘCAN

Miercuri 8 iunie, la sediul Primăriei Municipiului Roman a avut loc întâlnirea de lucru cu tema “Arbitrajul comercial ca alternativă de soluționare a litigiilor comerciale” organizată de către Camera de Comerț și Industri...

13/05/2022
Curs FORMATOR
 

Camera de comert si Industrie Neamt va ofera, in luna mai, cel mai complex si complet program de formare pentru obtinerea Certificatului de Formator.

Ocupaţia de Formator presupune specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice...


13/05/2022
Curs Manager Resurse Umane
In perioada mai - iulie 2022 se desfasoara la sediul Camerei de Comert si Industrie Neamt cursul Manager Resurse Umane.

Cursul isi propune pregatirea managerilor de resurse umane care sa-si poata exercita functiile manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control si evaluare ...


06/05/2022
Proiectul de OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fondur...

 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a publicat in data de 3 mai 2022, Proiectul de OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru en...

06/05/2022
Proiectul de OUG privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene (MIPE) a publicat in data de 3 mai 2022, Proiectul de OUG privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

Vizualizați toate articolele

Camera de Comerț și Industrie Neamț

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate.
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_11.jpg

Curtea de arbitraj

Noi credem că orice conflict poate fi mediat și transformat.

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/post_22.jpg

Servicii oferite

Vă invităm să descoperiți serviciile noastre prin care ajutăm afacerile să crească.

Aducerea Succesului

Vă invităm să descoperiți serviciile noastre prin care ajutăm afacerile să crească.

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/img-detail.jpg

Singurele surse de cunoaștere sunt experiența și formarea continuă

Organizăm programe de formare profesională de calificare, inițiere, perfecționare şi specializare. Absolvenții vor obține certificate recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Singurele surse de cunoaștere sunt experiența și formarea continuă

Organizăm programe de formare profesională de calificare, inițiere, perfecționare şi specializare. Absolvenții vor obține certificate recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

De ce să deveniti membri ai
Camerei de Comert si Industrie Neamț?

Statutul de membru al institutiei noastre genereaza firmelor multiple avantaje.

EXCLUSIVITATE

Participarea la Adunările Generale ale membrilor Camerei.

Dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei.

Participarea la reuniunile cu factori de decizie ai instituțiilor și organismelor locale sau centrale.

GRATUITATE

Publicarea pe INTERNET a elementelor de identificare a firmei, în pagina web a CCI NEAMȚ.

Primirea on-line a newsletter-ului Camerei.

Informații privind programele europene, surse de finanțare și oferte de participare în programele internaționale.

Participarea la reuniunile cu oficialități, cu factori de decizie ai instituțiilor și organismelor locale sau centrale.

PRIORITATE

Reprezentare și susținere a intereselor în raporturile cu autoritățile din țară și cu organisme specializate din străinătate.

Promovarea și apărarea intereselor față de organele guvernamentale centrale și autoritățile locale, alte organisme și instituții.

Participarea la misiunile economice, târgurile, expozițiile, seminariile, simpozioanele și alte manifestări comerciale organizate de Cameră.

Participarea la întâlniri cu oameni de afaceri din țară și străinătate.

Planificarea strategică și operativă a afacerilor (studii de prognoză, studii de impact, strategii de vânzări, analiza concurențială, studii privind reacția consumatorilor, studii și strategii de marketing).

Consultanță și redactarea planurilor de afaceri, pentru finanțări nerambursabile sau credite avantajoase.

Înscrierea în arhiva electronică de garanții reale mobiliare.

Consultații, informare și asistență de specialitate în probleme legate de desfășurarea activității comercianților (domeniile comercial, al managementului, marketingului, comerțului exterior, vamal etc.).

Organizare de simpozioane, expoziții, seminarii, prezentări ale firmelor în sălile de conferință ale Camerei.

Asistență la tratative și negocieri; întocmire de corespondență comercială în limba engleză, franceză, italiană.

Soluționarea litigiilor contractuale prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI Neamț.

Asistență și consultanță pentru întocmire planuri de afaceri, proiecte de finanțări nerambursabile: informare, consultanță și expertiză tehnologică în domeniile turismului, protecției mediului și industriei lemnului pentru IMM-uri, întreprinderi mari (IM) și instituții.

Asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic către IMM-uri; instruiri specifice în domeniile țintă și în cel al afacerilor.

Consultanță în întocmirea de documentații pentru accesarea de finanțări, atât rambursabile cât și nerambursabile, analize economico-financiare, cereri de finanțare, planuri de afaceri, ofertare, promovare, parteneriate pentru IMM, întreprinderi mari, instituții.

Studii de impact socio-economic, marketing, promovare pentru implementarea cercetării în mediul economic.

TAXE REDUSE

Eliberarea și vizarea certificatelor de origine – 50% REDUDCERE

Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forță majoră – 50% REDUCERE.

Reclamă în newsletter.

Participarea la târguri, expoziții și alte manifestări comerciale organizate de Camere de Comerț și Industrie județene și ROMEXPO – REDUCERI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL TÂRGULUI

Participarea la cursurile de inițiere, calificare, specializare și perfecționare (diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei) – 10% REDUCERE

Închirieri de săli de conferință cu echipamentele necesare pentru prezentări de firme, seminarii, cursuri, conferințe, etc. – 10% REDUCERE

Tehnoredactarea actelor constitutive și modificatoare pentru firme – 10% REDUCERE
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/img-process.jpg
Sus