Acasă2020

2020 decembrie

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital.
A fost redeschisă schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi!

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti. În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca...

Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă

Comisia Europeană şi-a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”, însoţită de un plan de acţiune cuprinzând 82 de iniţiative care vor ghida activitatea noastră în următorii patru ani. Această strategie pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii îşi poate realiza transformarea verde şi digitală şi poate deveni mai rezilient în...

Un nou instrument de finanțare al UE in domeniul inteligenței artificiale

Inițiativa va viza în principal companii aflate într-un stadiu incipient sau în creștere, investind în dezvoltarea de aplicații și tehnologii revoluționare care completează în mod direct Inteligenta Artificiala, cum ar fi tehnologia blockchain, internetul obiectelor și robotica. Prin colaborarea cu investitori privați, Banca Europeană de Investiții preconizează că va sprijini aproximativ 20-30 de întreprinderi mici...

Sus