2024 februarie

EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR
PROFESIONALE PENTRU OCUPAȚIA
”LUCRĂTOR COMERCIAL”

 • Depuneți o cerere scrisă la Centrul autorizat din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Neamț și solicitați evaluarea și certificarea;
 • În vederea evaluării competențelor profesionale corespunzătoare, vă este repartizat un evaluator de competențe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare; acesta vă va explica contextual și etapele procesului de evaluare;
 • Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, analizați, asistat de evaluatorul de competențe profesionale, propria  performanță profesională în raport cu conținutul standardului occupational / standardului  de  pregătire  profesională;
 • Evaluatorul de competențe profesionale vă explică și detaliază conținutul și prevederile standardului ocupațional / standardului de pregătire profesională.
 • Completați o fișă de autoevaluare (aprecierea rezultatelor propriei activități, a aptitudinilor, atitudinilor și a altor capacități, în raport cu cerințele standardului ocupațional);
 • În funcție de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competențe profesionale vă recomandă intrarea în procesul de evaluare pentru întreg standardul sau pentru o parte a acestuia ori renunțarea la intrarea în procesul de evaluare.
 • Decizia de a intra în procesul de evaluare vă aparține. Dacă optați pentru intrarea în procesul de evaluare, anexați la cererea depusă unitățile de competență pentru care doriți să fiți evaluat/ă, din lista unităților de competență ale standardului pus la dispoziție de către evaluatorul de competențe profesionale.
 • Evaluatorul de competențe profesionale vă prezintă metodele de evaluare care vor fi utilizate, după care veți stabili de comun acord, programul de desfășurare a procesului de evaluare.
 • La evaluarea la care veți participa în mod voluntar, va trebui să rezolvați un test scris și să faceți dovada competențelor pe care le dețineți în cadrul unor activități pe care le realizați în condiții reale sau simulate de muncă;
 • Dovezile de competență pe care le produceți pe parcursul evaluării sunt analizate de evaluatorul de competențe profesionale în raport cu cerințele standardului ocupațional. Decizia privind competențele pe care le dețineți se stabilește pentru fiecare unitate de competență evaluată.
 • După încheierea analizei, evaluatorul vă comunică rezultatele evaluării;
 • Dacă nu sunteți mulțumit/ă de decizia ”încă nu competent/ă”, raportată la anumite unități de competență, aveți dreptul să faceți contestație, pe care o depuneți la Centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.
 • Dacă ați fost declarat competent/ă, primiți un Certificat de competențe profesionale pentru unitățile de competență în care ați  fost declarat competent.
 • Certificatul de competențe profesionale se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare;

Nu ezitați să ne contactați!

Persoane de contact:

Tudor-Marius Curpanaru 0744-782339,

Cristina-Sorina Istrate: 0733-985979

 

Sus