Administrator de imobile – COR 5153.3.1

Administrator de imobile – COR 5153.3.1

Conform    reglementărilor    legale    în    vigoare    (Legea    nr.    196/2018),    cursul    este obligatoriu pentru toți cei care administrează imobile și ansambluri rezidențiale. Cursul își propune să asigure pregătirea profesională necesară pentru a evita erorile frecvente    ce   pot    apărea    din   cauza    unei    administrări    defectuoase    din    partea persoanelor neavizate și lipsite de pregătirea profesională necesară în acest sens.

Tematica:

*Prezentarea Legii nr. 196/2018, privind, înființarea, organizarea și funcționarea, asociațiilor de proprietari și administrarea

*Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări).

*Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de evidență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu  documentele justificative anexate – facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate, apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții, apa, curent electric, telefonie etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări-terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului

*Aspecte generale privind legislația muncii și a obligațiilor fiscale.

Cursul este acreditat ANC iar la final, participanţii care promovează, vor obţine un Certificat de Calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educației.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numărul 0233-216663, sau e-mail: scoala@ccint.ro

Persoane de contact : Tudor-Marius Curpanaru 0744-782339, Sorina Istrate 0723- 621484

 

1
Prezentarea Legii nr. 196/2018, privind, înființarea, organizarea și funcționarea, asociațiilor de proprietari și administrarea
2
Registre obligatorii
3
Arhivarea documentelor gestionate de administrator
4
Aspecte generale privind legislația muncii și a obligațiilor fiscale
Get course

Cost curs: 660 LEI
Condiţii de acces: Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
Durată: 720 ore
Înscriși: 0
Prelegeri: 4
Nivel: Începător
Sus