Arhivar – COR 441501

Arhivar – COR 441501

Programul de formare profesională pentru ocupaţia Arhivar se organizeaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale republicată şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens  sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar,  prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul); adeverinta medicala- “Apt pentru curs”

Reduceri:

–   10% membrii CCI Neamt

–   10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma

–   10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri

Reducerile nu se cumuleaza!

Informatii suplimentare: tel 0233/216663, e-mail: scoala@ccint.ro

Persoane de contact: Tudor Curpănaru – 0744/ 782339, Sorina Istrate – 0723/621484

1
Redactarea nomenclatorului arhivistic
2
Gestionarea fondului documentar
3
Prelucrarea documentelor
4
Utilizarea informaţilor din documente
5
Conservarea arhivei în depozit
Get course

Cost curs: 720 LEI
Condiţii de acces: Studii medii
Durată: 120 ore
Înscriși: 0
Prelegeri: 5
Nivel: Intermediar
Sus