Expert achizitii publice – COR 214946

Expert achizitii publice – COR 214946

Partea cea mai importantă a implementării cu succes a unui Proiect este reprezentată de procedurile de ACHIZITII PUBLICE. Dacă nu sunt derulate corect, conform prevederilor legislative, există riscul respingerii finanţării Proiectului.

cine poate beneficia de acest curs? Autorităţile publice; Firmele private; Persoanele care vor sa completeze cereri de finanţare pentru programele Uniunii Europene; Potenţialii manageri de proiect  din  mediul de afaceri, societatea civila şi instituţii publice; Reprezentanţii organizaţiilor care sunt conduse prin proiecte.

Tematica:

*Rolul achiziţiilor publice şi a importanţa planificării strategice ;

*Prezentarea legislaţiei în domeniu şi a legislaţiei conexe (Legile 98/2016, 99/2016, 100/2016 si 101/2016);

*Importanţa eticii şi profesionalismului în achiziţiile publice ;

*Evaluarea impactului specificaţiilor de cost, calitate şi timp asupra procesului de achiziţie publică ;

*Deprinderea metodelor şi tehnicilor utilizate în  administrarea contractului;

*Formarea abilităţilor necesare identificării şi  gestionării riscurilor asociate procesului de achiziţie publică;

 *Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;

 *Elaborarea documentelor de specialitate;

 *Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

 *Acordarea consultanţei de specialitate;

 *Planificarea achiziţiilor publice;

 *Derularea procedurilor de atribuire;

 *Finalizarea procedurilor de atribuire;

Cursul este acreditat ANC, iar la final, participanţii care promovează vor obţine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul); adeverinta medicala ”Apt pentru curs”

Reduceri:

–   10% membrii CCI Neamt

–   10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma

–   10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri

Reducerile nu se cumuleaza!

 Aşteptăm confirmările dumneavoastra la telefon 0233/216663, sau e-mail: scoala.ccint@gmail.com,

Persoane de contact: Tudor Curpanaru 0744-782339, Sorina Istrate 0723-621484

 

1
Rolul achiziţiilor publice şi a importanţa planificării strategice
2
Prezentarea legislaţiei în domeniu şi a legislaţiei conexe
3
Importanţa eticii şi profesionalismului în achiziţiile publice
4
Evaluarea impactului specificaţiilor de cost, calitate şi timp asupra procesului de achiziţie publică
5
Deprinderea metodelor şi tehnicilor utilizate în  administrarea contractului
6
Formarea abilităţilor necesare identificării şi  gestionării riscurilor asociate procesului de achiziţie publică
7
Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
8
Elaborarea documentelor de specialitate
9
Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
10
Acordarea consultanţei de specialitate
11
Planificarea achiziţiilor publice
12
Derularea procedurilor de atribuire
13
Finalizarea procedurilor de atribuire
Get course

Cost curs: 720 LEI
Condiţii de acces: Studii superioare
Durată: 60 ore
Înscriși: 0
Prelegeri: 13
Nivel: Avansat
Sus