Manager de Inovare – COR 241941

Manager de Inovare – COR 241941

Managerul de inovare implementează strategia de inovare a unei firme, în urma efectuării auditului tehnologic al acesteia. Prezența acestei  ocupații în COR indică faptul că și în Romania această meserie este regasită din ce  în ce mai  des,   în   special   în  domeniile   de   activitate   care    au    deschidere   către    nou.    În acest sens cursul își propune pregătirea viitorilor manageri de inovare  în  sensul definirii și explicării noțiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic și a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumenteleor de lucru ale managerului de inovare (notiuni de proprietate intelectuala, studiu de oportunitate, studiul de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici si strategii de inovare) și în final elemente de calcul pentru evaluarea eficienței economice a inovării.

Cursul se adreseaza persoanelor cu aptitudini manageriale, antreprenorilor, directorilor tehnici din companii, persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul modernizării proceselor și a implementării de noi procese și produse din toate domeniile de activitate, persoanelor angrenate în activități de cercetare și/sau transfer de tehnologii, persoanelor din administrație și servicii care au ca atribuții îmbunătăț irea serviciilor furnizate, personalului din agricultură cu atribuții în modernizarea tehnologiilor existente și  adaptarea acestora la tehnologiile de producere a energiilor neconventionale.

Tematica:

*Elaborarea strategiei de inovare a firmei

*Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei

*Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei

*Coordonarea culegerii de idei creative

*Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare

*Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei

*Evaluarea procesului de inovare

*Asigurarea continuităţii procesului de inovare

Cursul este acreditat ANC, iar la final, participantii care promoveaza vor obtine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie(dacă este cazul);adeverinta medicala- “Apt pentru curs”

Reduceri: 

–   10% membrii CCI Neamt;

–   10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma;

–   10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile nu se cumulează!

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numarul 0233-216663 sau e-mail: scoala@ccint.ro

Persoane de contact : Tudor Curpanaru 0744-782339, Sorina Istrate 0723-621484

Get course

Cost curs: 660 LEI
Condiţii de acces: Studii superioare
Durată: 42 ore
Înscriși: 0
Nivel: Avansat
Sus