Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – COR 242231

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – COR 242231

Cursul   Responsabil   cu   Protectia   Datelor    (DPO) este    structurat   conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetațenilor UE.

Sanctiunile pentru nerespectarea Regulamentului UE 679/2016 sunt cuprinse între 10 mil de euro sau 2% din cifra globala de afaceri pentru încalcarea protecției datelor și pot ajunge până la 20 mil de euro sau 4% din cifra de afaceri pentru încălcarea principiilor de baza privind prelucrarea datelor.

Tematica abordată cuprinde următoarele module:

* Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire Ia drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.

* Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Asigurarea și gestionarea registrului  de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.

* Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.

* Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.

* Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cursul este acreditat ANC iar la final, participanţii care promovează vor obţine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie(dacă este cazul); adeverinta medicala- “Apt pentru curs”

Reduceri: 

–   10% membrii CCI Neamt;

–   10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma;

–   10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile nu se cumulează!

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numarul 0233-216663, e-mail: scoala@ccint.ro

Persoane de contact: Tudor-Marius Curpanaru 0744-782339, Sorina Istrate 0723-621484

 

1
Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire Ia drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
2
Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
3
Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
4
Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter persona
5
Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
6
Asigurarea și gestionarea registrului  de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
7
Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
8
Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
9
Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
10
Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Get course

Cost curs: 950 LEI
Condiţii de acces: Studii superioare
Durată: 180 ore
Înscriși: 0
Prelegeri: 10
Nivel: Avansat
Sus