Responsabil de mediu

Responsabil de mediu

Cursul de Responsabil de mediu se adreseaza persoanelor din unitatile a caror activitate are un impact asupra mediului.

Activitatea desfăşurată de Responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale organizaţiei. Responsabilul de mediu are de îndeplinit şi realizat nenumărate activităţi prin care sunt protejaţi factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar şi sănătatea oamenilor (salariaţii proprii şi vecinii), precum şi modul de gestionare a substanţelor chimice şi periculoase, a deşeurilor şi ambalajelor. El trebuie să cunoască procesul tehnologic şi utilajele şi echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, şi punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrării în limitele impuse de cerinţele legale.

Competențe dobândite:

  1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu
  2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă
  3. Asigurarea conformității cu standardul de Sistem de Management de Mediu
  4. Scrierea rapoartelor
  5. Evaluarea aspectelor de mediu semnificative
  6. Evidența și gestiunea deșeurilor

Cursul este autorizat/acreditat iar la final, participanţii care promovează vor obţine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei.

Acte necesare: copii certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie(dacă este cazul); adeverinta medicala- “Apt pentru curs”

Reduceri: 

–   10% membrii CCI Neamt;

–   10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma;

–   10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile nu se cumulează!

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numarul 0233-216663, e-mail: scoala@ccint.ro

Persoane de contact: Tudor-Marius Curpanaru 0744-782339, Sorina Istrate 0723-621484

1
1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu
2
2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă
3
3. Asigurarea conformității cu standardul de Sistem de Management de Mediu
4
4. Scrierea rapoartelor
5
5. Evaluarea aspectelor de mediu semnificative
6
6. Evidența și gestiunea deșeurilor
Get course

Cost curs: 600 LEI
Condiţii de acces: Studii liceale cu sau fara diploma de bacalaureat
Durată: 195 ore
Înscriși: 0
Prelegeri: 6
Sus