Curtea de arbitraj

2024 februarie
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_18.jpg

Avantaje

Avantajele recurgerii la arbitraj

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_21.jpg

Legislație

Regulament, reguli, norme privind taxele

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2022/04/lista-arbitri.jpg

Lista arbitrilor

ai Camerei de Comerţ şi Industrie Neamț

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamț în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți.

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.
Sus