2024 martie

Compartimente

din Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate.

CONDUCERE EXECUTIVĂ

Elena Aurora Emilia Miron

Director General

RELAȚII INTERNE ȘI TÂRGURI

Promovează potenţialul de afaceri al firmelor din judeţul Neamţ pe piața internă și externă; lansează colaborări cu parteneri interni, camere de comerţ, instituţii şi organisme din tară  și prestează activităţi de informare/ documentare comercială la cerere pentru solicitanţi din ţară şi străinătate.

Organizează târguri și expoziții la nivel local și național; facilitează accesul la târgurile naționale și internaționale.

Ioana Adriana Ceangu

Șef de Compartiment

Răzvan Cristian Manea

Consultant Cameral

Andreea Maria Săndulache

Consultant Cameral

PROGRAME ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Identifică surse de finanţare interne şi externe, acordă asistenţă şi consultanţă pentru accesarea lor.

Stabilește colaborări cu parteneri externi, ambasade, reprezentanţe, camere de comerţ, instituţii şi organisme din străinătate.

Implementează proiecte cu finanțare din surse diverse.

Elena Irina Munteanu

Șef de Compartiment

Antonela Zaharia

Consultant Cameral

Andreea Moraru

Consultant Cameral

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Oferă programe de formare, specializare şi perfecţionare în domeniul comerţului, serviciilor, industriei, turismului pentru persoane fizice și agenți economici.

Servicii de mediere pe piața muncii, informare și consiliere profesională.

Tudor Marius Curpănaru

Șef de Compartiment

Cristina Sorina Istrate

Consultant Cameral

JURIDIC

Acordă asistenţă juridică comercială firmelor solicitante, consultanţă privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale în România; și eliberează la cerere certificate constatatoare, certificate de IMM si adeverințe.

Arhivă electronică – înscrierea/ modificarea/ ștergerea avizelor de garanţii reale mobiliare.

Curtea de Arbitraj – organizează și administrează soluționarea litigiilor comerciale și civile prin arbitraj instituționalizat și arbitraj ad-hoc.

Mădălina Costân Popa

Consilier Juridic

ECONOMIC

Oferă servicii de consultanță financiar-contabilă societăţilor comerciale, asociaţiilor și pune la dispoziție săli dotate corespunzător, pentru desfășurarea de mese rotunde, ședințe, întâlniri de afaceri, cursuri.

Eugenia Codreanu

Contabil Șef

Larisa Elena Armanu

Economist

FILIALA ROMAN

Anca Florentina Văideanu

Consilier Juridic (filiala Roman)

Cristi Nicolaie Avram

Economist (filiala Roman)

Necesită Timp,
Efort și Cunoaștere

Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Definiții și structură

Analiză și planificare

Soluții și constatări

Venim cu recomandări

Sus