RO e-FACTURA, sistemul național de facturare electronică

ianuarie 18, 2024by Săndulache Andreea
2024 iulie

Despre e-FACTURA

Ce trebuie să știe contribuabilii pentru a emite și prelua facturi electronice

Sistemul RO e-Factura a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii care au loc în România, realizate între persoane impozabile stabilite în Romania (B2B – business to business).
Principalele obiective vizate de către autorități pentru punerea în aplicare a sistemului obligatoriu de facturare electronică nivel internaţional sunt combaterea fraudei și a evaziunii fiscale, îmbunătățirea competitivității operatorilor economici și reducerea costurilor administrative atât pentru contribuabili, cât și pentru administrația fiscală.
Implementarea e-Factura
Procesul de implementare e-Factura se va realiza în două etape, astfel:
În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice.
Conform măsurilor legislative aflate în vigoare, există și câteva categorii care fac excepție de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum:
  • exporturile dar și importurile, achizițiile intracomunitare și livrările intracomunitare de bunuri și prestările intracomunitare de servicii.
  • comercianții care emit facturi către clienții persoane fizice, însă această categorie de comercianți nu va rămâne permanent pe lista de excepții.
De menționat faptul că, începând cu data de 1 iulie a anului curent, comercianții care emit facturi persoanelor fizice vor fi obligați și ei să emită facturile prin sistemul digitalizat Ro e-Factură.
Firmele au obligația de a transmite facturile emise în  sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
Nerespectarea acestui termen limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, iar pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, dar și pentru persoanele fizice.
Cea de a doua etapă, începe cu data de 01.07.2024, când toate facturile se vor transmite doar prin e-Factura și doar facturile transmise și validate în sistem vor fi considerate facturi originale. Astfel că, începând cu această dată, facturile primite în alt tip de format nu vor mai avea valoare fiscală.
Este important de menționat faptul că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura nu se sancționează, dar începând cu 1 aprilie 2024 nerespectarea acestuia va atrage sancțiuni asupra firmelor.
Pentru mai multe informații și pentru o înțelegere aprofundată, Agenția Națională de Administrare Fiscală ( ANAF) a publicat un ghid pentru contribuabili care oferă informații esențiale pentru adoptarea și implementarea facturării electronice, pe care îl găsiți pe site-ul oficial:
https://mfinante.gov.ro/ro/web/site.
Surse:

Ministerul Finantelor:  https://mfinante.gov.ro/ro/web/site

Adevărul.ro: https://adevarul.ro
Sus