ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  A JUDEȚULUI NEAMŢ

martie 11, 2024by Săndulache Andreea
2024 aprilie

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  A JUDEȚULUI NEAMŢ

Vineri, 22.03.2024, ORA 12.00
SEDIUL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ
SALA CORNELIU OVIDIU ENACHE

 

 

În baza articolului 23, alineat 1 și 3 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a județului Neamţ convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor, în data de 22.03.2024, la ora 12.00 în sala Ovidiu Corneliu Enache a Camerei de Comerț și Industrie Neamț.
Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea :
  1. Raport de activitate pentru anul 2023;
  2. Execuția BVC 2023;
  3. Aprobarea bilanțului la 31.12.2023;
  4. Planul de activități pe anul 2024;
  5. Propunere de BVC pentru anul 2024;
  6. Diverse.
Toate materialele sunt puse la dispoziţia membrilor, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț începând cu data de 11.03.2024.
În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de desfăşurare statutară a Adunării Generale Ordinare, aceasta va fi reconvocată pentru data de 25.03.2024 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, la ora 12.00, conform articolului 24, alineat 2 din Statut.
Firmele vor fi reprezentate de administrator sau de o alta persoană împuternicită. Modelul de împuternicire este anexat la prezenta convocare.
Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 18.03.2024 la tel: 0233/216663, e-mail: relatii@ccint.ro .
Persoane de contact: Andreea Săndulache, tel: 0759/138901, Manea Razvan, tel: 0740/011045.
 
 
Mihai APOPII,
Preşedinte CCI Neamţ
Sus