MAJORAREA SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE

ianuarie 22, 2024by Săndulache Andreea
2024 iunie

Majorarea obligatorie a salariilor minime

de la 1 ianuarie 2024

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 patronii nu își vor mai putea plăti angajații  care au o vechime continuă în firmă de cel puțin 24 de luni, cu salariul minim pe economie. Această prevedere a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce înseamnă că începând cu 1 ianuarie 2024 angajații trebuie să aibă o majorare salarială.
„Potrivit prevederilor art. 164 alin. 2.1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condițiile alin.1 poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Prin alin. (2.2)  s-a stabilit că prevederile alin. (2.1) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022”, conform informațiilor oficiale transmise de către Ministerul Muncii.
Codul susține ideea ca, firmele sa nu mai aibă angajați plătiți cu salariul minim pe economie mai mult de doi ani la aceeași valoare a salariului de bază, indiferent că acest minim brut pe economie a mai crescut de-a lungul celor doi ani, prin hotărâre de Guvern.
Prevederile nu fac referire la o sumă anume, ci la valoarea salariului egală cu minimul brut pe economie, oricare ar fi acela la momentul discuției. Astfel că, orice angajat care are salariul minim pe economie de cel puțin 24 de luni, calculat de la 1 ianuarie 2022, trebuie să aibă o majorare salarială după cele 24 de luni.
Obligația majorării salariului minim brut pe țară garantat se aplică atât contractelor cu normă întreagă, cât și contractelor cu jumătate de normă. De menționat faptul că, în cazul contractului de mandat, această prevedere nu se aplică.
Modificarea se va face prin act adițional semnat de ambele părți și trebuie înregistrate în Revisal în maxim 20 de zile lucrătoare de la data modificării.
Ministerul Muncii a precizat că, doar firmele din domeniile construcții, agricultură și industrie alimentară nu au obligația de a acorda o majorare angajaților încadrați la salariul minim pe economie, întrucât au salarii minime pe ramura lor, mai mari decât salariul minim pe economie.
Inspecția Muncii avertizează și asupra unor sancțiuni pentru angajatorii care încalcă art. 164 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, astfel că firmele care nu respectă această obligație de majorare a salariilor angajaților înregistrați de cel puțin 2 ani pe salariul minim, riscă să fie sancţionați cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Surse:

STARTUPCAFE: https://www.startupcafe.ro/taxe/salariul-minim-2024-solutie-angajati-pierde-net-negociere-sanctiuni-patroni.htm

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE :https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/7045-cp-majorare-salariu-baza-minim-tara-28092023
Sus