Proiecte

2024 iunie

Proiect cofinantat prin Programul Operationl Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv specific: 3.1-Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectiv specific: 3.4-Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

2024 iunie

Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu nivel scazut de calificare si persoane cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

2024 iunie

Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu nivel scazut de calificare si persoane cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

2024 iunie

Proiect implementat în calitate de partener alături de MateraHUB din Italia – Solicitant, Fundacio Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Albacete Spania, Bildung und projekt Netzwerk GMBH (BUPNET) Germania, Van der Vliet Evidence Based Training Olanda, Rinova UK, Camera de Comert Italiana din Lyon Franta, Cooperativa Bncara pentru Europa, CBE GEIE Belgia, Intercollege Danemarca, Fundatia MOST, Polonia.

2024 iunie

Proiectul a fost implementat de către Camera de Comerț și Industrie Neamț, proiect cu o valoare totală de 2.548.633,21 lei ce s-a desfășurat pe o perioadă de 12 luni, în regiunea de dezvoltare Nord-Est, începând cu 24 mai 2018.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unor competențe specifice pentru 501 persoane prin furnizarea de programe de formare, activități de business coaching și organizarea unor evenimente cu scopul de a facilita adaptarea companiilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, precum și sprijinirea a 55 de IMM-uri din Regiunea de Nord-Est prin furnizarea unor activități pentru dezvoltarea sau adaptarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung.

2024 iunie

Camera de Comerț și Industrie Neamț în parteneriat cu Innova Project Consulting S.R.L. a implementat proiectul cu o valoare de 10.389.546,37 lei, care s-a desfășurat pe o perioadă de 36 luni, începând cu 15 ianuarie 2018, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 350 de persoane din Regiunea de Nord-Est în vederea încurajarii antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea înfiintarii a 43 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și crearea a 86 de noi locuri de muncă.

2024 iunie

CCI Neamț a implementat în calitate de partener proiectul MOBILITAS  2021 SGA 1 (februarie 2017- ianuarie 2019) alături de alături de MateraHUB din Italia – Solicitant, Fundacio Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Albacete – Spania, Bildung und projekt Netzwerk GMBH (BUPNET) Germania, Scholten Consultancy Olanda, Rinova UK, Camera de Comerț Italiană din Lyon Franța, Cooperativa Bancară pentru Europa,CBE GEIE Belgia, Intercollege Danemarca, Fundația Societatea Mobilă deschisă prin tehnologia fără fir MOST, Polonia.

Sus NULL