Drepturi și obligații membri

2024 iulie

Drepturi

Membri Camera de Comerț și Industrie Neamț
 • (1) Să participe la Adunările Generale ale Camerei, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează comerțul, industria, agricultura, serviciile sau bunul mers al Camerei.
 • (2) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Camerei.
 • (3) Să beneficieze, în condițiile legii și ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră.
 • (4) Să participe, cu prioritate, prin asociere sau subscripție, la societățile înființate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi.
 • (5) Să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestora în fața autorităților și a forurilor competente.
 • (6) Să sesizeze Adunarea Generală sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcționarea Camerei.
 • (7) Să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii.
 • (8) Membrii onorifici au numai drepturile prevăzute la lit. 1, 3, 4 și 5.
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/img-form.jpg

Obligații

Membri Camera de Comerț și Industrie Neamț
 • (1) Să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerț din România nr.335/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale statutului Camerei, precum și hotărârile Adunării Generale.
 • (2) Să dea tot concursul pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei.
 • (3) Să achite cotizația, la scadența stabilită de Colegiul de Conducere.
 • (4) Să-și desfășoare activitatea cu respectarea prevederilor legii și a uzanțelor în domeniu.
 • (5) Să furnizeze informațiile și documentele stabilite prin lege solicitate de Cameră pentru îndeplinirea atribuțiilor acesteia.
 • (6) Să evite orice acte de concurență neloială.

Cum devin membru?

Pentru a putea deveni membru al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, este nevoie să descărcați și să completați cererea de adeziune
Sus