Digit Up – Digitalizarea competentelor, drumul spre succes

2024 iulie

Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv specific 3.12: : Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor.

Valoare proiect: 4.813.764,19 lei

Perioada de implementare: 27.05.2022 – 26.11.2023

Regiunea de implementare: Sud Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est

Obiectivul general: cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajaților din IMM-uri prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale.

Obiectivele specifice:

 • Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de
  formare continua.
 • Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor digitale in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati din Regiunile de
  Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est prin organizarea de programe de formare profesionala, in urma carora un
  numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfasurate.
 • Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca.

Grupul țintă: 310 angajați cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp parțial) ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si/sau în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderi care intentioneaza sa creasca si/sau sa imbunatateasca nivelul de cunostinte si competente digitale in randul angajaților. Din cele 310 persoane un numar de 34 persoane vor fi cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 ani, iar 127 vor fi femei.

Activitati:

A.1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea şi controlul proiectului

A.1.2 – Activitati indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare şi publicitate şi alte activitati administrative conexe – 9 evenimente de constientizare a angajatorilor; 270 de angajatori informati cu privire la importanta si necesitatea programelor de formare de competente digitale pentru angajati; 310 angajati selectati in vederea participarii la programele de formare profesionala in domeniul competentelor digitale (dintre care minim 34 de varstnici si 127 de femei)

A.2.1 – Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor in vederea recrutarii, selecţiei si comunicarii cu grupul tinta – 32 parteneriate incheiate cu angajatori

A.2.2 – Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importanţei şi necesitaţii participarii angajaţilor la programe de formare continua

A.3.1 – Organizarea şi derularea programelor de formare profesionala in domeniul competentelor digitale in Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, cu activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. In cadrul acestor programe de formare profesionala vor fi organizate cursuri de formare a competentelor digitale de baza/avansate/dedicate specialistilor din domeniul IT.

A.4.1 – Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potenţialului de digitalizare şi organizarea de programe de invatare la locul de munca

Indicatori de rezultat:

 • 118 angajati participanti la cursuri de competente digitale de baza;
 • 158 angajati participanti la cursuri de competente digitale avansate;
 • 34 angajati participanti la cursurile de competente digitale dedicate specialistilor din domeniul IT;
 • 295 de participanti ce finalizeaza cursurile de formare profesionala;
 • 3 intreprinderi care introduc programe de învăţare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului.

Indicatori de realizare:

 • 310 angajaţi care beneficiază de programe de formare din care 34 persoane vor fi varstnice (55-64 de ani) si 127 vor fi femei;
 • 32 intreprinderi sprijinite in vederea valorificarii potentialului de digitalizare si de organizare a unor programe de invatare continua la locul de munca.

 

 

 

Sus