„CONSILIERE SI COMPETENTE INTERDISCIPLINARE” – POCU/726/6/12/135500

Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu nivel scazut de calificare si persoane cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Valoare proiect: 4.386.742,02 lei

Perioada de implementare: 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023

Regiunea de implementare: Nord-Est

Obiectiv general: cresterea gradului de participare al salariatilor (inclusiv PFA si I.I.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la programe de formare profesionala continua si recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, prin implicarea unui numar de minim 651 angajati, in special adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta de peste 40 de ani si din zone rurale defavorizate.

Obiective specifice:

 • Cresterea gradului de constientizare a salariatilor asupra nevoii de de participare la invatarea pe tot parcursul vietii prin participarea tuturor celor 651 salariati la sesiunile de consiliere profesionala si tutorat
 • Cresterea gradului de calificare pentru un numar de 60 angajati prin participarea la cursurile de calificare autorizate ANC organizate in meseria de Lucrator in comert (nivel 2) si Tamplar (nivel 3) meserii foarte solicitate in regiunea de dezvoltare Nord-Est
 • Cresterea gradului de participare al salariatilor la programe profesionala de initiere, perfectionare, specializare sau cursuri informale prin participarea unui numar de 441 salariati la urmatoarele programe de formare: Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, curs de specializare autorizat ANC, Responsabil de mediu, curs de initiere autorizat ANC, Operator introducere, validare si prelucrare date, curs de initiere autorizat ANC, Designer pagini Web, curs de initiere autorizat ANC, Manager de Inovare curs de specializare autorizat ANC sau cursuri informale:  curs Ergonomie aplicativa OM-COMPUTER-MEDIU, curs Raportare Non-financiara precum si curs TIC in afaceri
 • Cresterea numarului de persoane certificate prin participarea a 150 de angajati la activitatea de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale pentru meseriile de Ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentatie, Ingrijitor batrani si copii la domiciliu, Zidar-tencuitor, Tamplar, Tractorist agricol si Agricultor in culturi vegetale si crescator de animale, precum si orice alta meserie la cerere

Grup tinta: 651 de persoane fizice angajate, inclusiv PFA si intreprinderi individuale, cu domiciliul sau resedinta in cele 6 judete ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est atat din mediul rural cat si urban, in special adulti cu nivel scazut de calificare, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat si care au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani.

Activitati:

A.1.1 Managementul proiectului

A.2.1 Organizarea si desfasurarea campaniei de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de formare profesionala continua: – 11 evenimente de informare si constientizare cu participarea a minim 300 persoane

A.3.1 Identificarea, selectarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta – 651 angajati introdusi in grupul tinta al proiectului

A.4.1 Furnizarea serviciilor specializate de consiliere profesionala si tutorat pentru incurajarea participarii salariatilor la programele de formare profesionala continua, inclusiv pentru sustinerea proceselor de validare a rezultatelor obtinute in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pe piata muncii: – 651 persoane consiliate psiho-aptitudinal

A.5.1 Organizarea si derularea cursurilor de formare profesionala autorizate ANC – calificare:

Tamplar universal – 1 grupa cu 20 de participanti

Lucrator in comert – 2 grupe cu 40 de participanti

A.5.2 Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala autorizate ANC – specializare/initiere/perfectionare:

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal – 6 grupe cu 120 participanti

Designer pagini WEB – 4 grupe cu 80 participanti

Responsabil de mediu – 3 grupe cu 51 participanti

Manager de inovare – 1 grupa cu 20 participanti

Operator introducere, validare si prelucrare date – 3 grupe cu 60 participanti

A.5.3 Organizarea si desfasurarea cursurilor informale

Raportare nonfinanciara: 33 participanti

TIC in afaceri: 44 participanti

Ergonomie aplicata: 33 participanti

A.6.1 Evaluarea şi certificarea competentelor profesionale obtinute in contexte non-formale si informale: 150 de persoane evaluate si certificate in meserii solicitate pe piata muncii

A.7.1 Administrarea proiectului

A.7.2 Activitatea de informare si publicitate a proiectului

 

Indicatori de rezultat:

528 persoane certificate ca urmare a participarii la cursuri, din care:

 • 10 persoane cu nivel scazut de calificare
 • 80 persoane din zona rurala
 • 80 persoane cu vârsta peste 40 de ani

380 persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit, din care:

 • 6 persoane cu nivel scazut de calificare
 • 57 persoane din zona rurala
 • 57 persoane cu vârsta peste 40 de ani

70 persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant, din care:

 • 1 persoana cu nivel scazut de calificare
 • 11 persoane din zona rurala
 • 11 persoane cu varsta peste 40 de ani

Indicatori de realizare:

651 angajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competente), din care:

 • 20 persoane cu nivel scazut de calificare
 • 100 persoane din zona rurala
 • 100 persoane cu varsta peste 40 de ani
Sus