“PROGRES PRIN EDUCATIE” POCU/726/6/12/135190

Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu nivel scazut de calificare si persoane cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Proiect implementat in parteneriat cu Asociatia “ECOFOREST” Neamt

Valoare proiect: 4.712.419,73 lei

Perioada de implementare: 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023

Regiunea de implementare: Nord-Est

Obiectiv general: cresterea gradului de participare al salariatilor (inclusiv PFA si I.I.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la programe de formare profesionala continua prin implicarea unui numar de minim 665 angajati, in special adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta de peste 40 de ani si din zone rurale defavorizate in programe care sa determine dobandirea de competente profesionale noi, corelate cu piata muncii inclusiv prin recunoasterea invatarii dobandite in contexte non-formale si informale prin verificarea cunostintelor.

Obiective specifice:

  • Cresterea gradului de constientizare a salariatilor asupra nevoii de participare la invatarea pe tot parcursul vietii prin participarea tuturor celor 665 salariati la sesiunile de consiliere profesionala si tutorat
  • Cresterea gradului de calificare pentru un numar de 94 angajati prin participarea la cursurile de calificare autorizate ANC organizate: Lucrator in comert (nivel 2), Dulgher-tamplar-parchetar (nivel 3) si Pavator (nivel 2), meserii solicitate in regiunea de dezvoltare Nord-Est
  • Cresterea gradului de participare al salariatilor la programe profesionala de initiere, perfectionare si specializare prin participarea unui numar de 506 salariati la urmatoarele programe de formare: Ergonomist, curs de specializare autorizat ANC, Inspector/referent resurse umane, curs de perfectionare autorizat ANC, Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, curs de initiere autorizat ANC, Manager proiect, curs de specializare autorizat ANC, Competente antreprenoriale, curs de initiere autorizat ANC, Operator introducere, validare si prelucrare date, curs de initiere autorizat ANC, Designer Pagini Web, curs de initiere autorizat ANC , curs Inovare sociala, curs Ergonomie aplicativa in sistemul OM-COMPUTER-MEDIU precum si 1 workshop destinat revitalizarii mestesugurilor, artizanatului si Inovare Sociala
  • Cresterea numarului de persoane certificate prin participarea a 100 de angajati la activitatea de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale pentru meseriile de Bucatar, Camerista, Faiantar, Zugrav-Ipsosar-Vopsitor-tapetar, precum si oricare alta meserie la cerere.

Grup tinta: 665 de persoane fizice angajate, inclusiv PFA si intreprinderi individuale cu domiciliul sau resedinta in cele 6 judete ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est atat din mediul rural cat si urban, in special adulti cu nivel scazut de calificare, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat si care au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani.

 

Activitati:

A.1.1 Managementul proiectului

A.2.1 Organizarea si desfasurarea campaniei de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de formare profesionala continua: – 11 evenimente de informare si constientizare cu participarea a minim 300 persoane

A.3.1 Identificarea, selectarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta – 665 angajati introdusi in grupul tinta al proiectului

A.4.1 Furnizarea serviciilor specializate de consiliere profesionala si tutorat pentru incurajarea participarii salariatilor la programele de formare profesionala continua, inclusiv pentru sustinerea proceselor de validare a rezultatelor obtinute in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pe piata muncii: – 665 persoane consiliate psiho-aptitudinal

A.5.1 Organizarea si derularea cursurilor de formare profesionala autorizate ANC – calificare:

Lucrator in comert – 2 grupe cu 40 participanti

Dulgher – tamplar – parchetar – 1 grupa cu 27 participanti

Pavator – 1 grupa cu 27 participanti

A.5.2 Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala autorizate ANC – specializare/initiere/perfectionare:

Competente antreprenoriale – 3 grupe cu 60 participanti

Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca – 2 grupe cu 40 participanti

Inspector/referent resurse umane – 3 grupe cu 60 participanti

Operator introducere, validare si prelucrare date – 3 grupe cu 60 participanti

Manager proiect – 2 grupe cu 40 participanti

Designer pagini WEB – 3 grupe cu 60 participanti

Ergonomist – 4 grupe cu 50 participanti

A.5.3 Organizarea si desfasurarea cursurilor informale

Inovare sociala: – 3 grupe cu 43 participanti

Ergonomie aplicativa in sistemul OM-COMPUTER-MEDIU: – 3 grupe cu 43 participanti

workshop pe teme de mestesuguri si inovare sociala – 4 sesiuni cu 50 participanti

A.6.1 Evaluarea şi certificarea competentelor profesionale obtinute in contexte non-formale si informale: 100 de persoane evaluate si certificate in meserii solicitate pe piata muncii

A.7.1 Administrarea proiectului

A.7.2 Activitatea de informare si publicitate a proiectului

 

Indicatori de rezultat:

550 persoane certificate ca urmare a participarii la cursuri, din care:

–           10 persoane cu nivel scazut de calificare

–           80 persoane din zona rurala

–           80 persoane cu vârsta peste 40 de ani

385 persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit, din care:

–           6 persoane cu nivel scazut de calificare

–           57 persoane din zona rurala

–           57 persoane cu vârsta peste 40 de ani

70 persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant, din care:

–           1 persoana cu nivel scazut de calificare

–           11 persoane din zona rurala

–           11 persoane cu varsta peste 40 de ani

Indicatori de realizare:

665 angajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competente), din care:

–           20 persoane cu nivel scazut de calificare

–           100 persoane din zona rurala

–           100 persoane cu varsta peste 40 de ani

Sus