SIPO – Servicii integrate și personalizate pentru ocupare

2024 iulie

Proiect cofinantat prin Programul Operationl Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv specific: 3.1-Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectiv specific: 3.4-Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Valoare proiect: 3.993.612,19 lei

Perioada de implementare: 03.01.2023 – 31.12.2023

Regiunea de implementare: Nord-Est

Obiectivul general: dezvoltarea unor interventii integrate si personalizate cu caracter activ, inovativ si flexibil, menite sa conduca la cresterea gradului de ocupare pe o piata a muncii aflata in permanenta schimbare, a 201 persoane (someri si persoane inactive) din regiunea Nord Est, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie prin masuri personalizate si integrate.

Obiective specifice:

  • Imbunatatirea si stimularea capacitatii de ocupare a 201 persoane din regiunea Nord-Est, din categoria somerilor si a persoanelor inactive prin actiuni de informare, consiliere si mediere
  • Cresterea gradului de adaptabilitate la cerintele angajatorilor, a unui numar de 150 persoane din regiunea Nord-Est, prin participarea la cursuri de calificare, someri si persoane inactive
  • Creșterea numărului de persoane certificate prin recunoasterea invatarii dobandite in contexte non-formale si informale prin verificarea cunostintelor unui numar de 51 de persoane, someri si persoane inactive din regiunea Nord-Est

Grup tinta: 201 someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati si persoanele cu nivel redus de educatie, cu domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est atât din mediul rural cât și urban.

Activitati:

A.1.1 – Managementul proiectului

A.2.1 – Organizarea si desfasurarea campaniei integrate de promovare si constientizare „Caravana ocuparii !” privind facilitatile oferite in cadrul proiectului

A.3.1 Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta

A.4.1 – Servicii de informare si consiliere profesionala organizate si desfasurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

A.4.2 – Servicii specializate pentru dezvoltare personala

A.4.3 – Servicii de mediere a muncii organizate si desfasurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

A.5.1 – Organizarea si derularea cursurilor de formare profesionala autorizate ANC – calificare

A.6.1 – Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (non-formale si/sau informale) subcontractata

Indicatori de rezultat

  • 181 persoane calificate
  • 91 persoane care isi gasesc un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independent

Indicatori de realizare

  • 201 persoane (someri si persoane inactive) care beneficiaza de sprijin

 

Sus