Emitere certificat constatator

2024 iunie

Ce este un certificat constatator?

Certificatul constatator emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, în formă extinsă, este un document oficial, eliberat solicitanților la cerere, care prezintă starea la zi a firmei și care cuprinde informații de natură juridică, statuară și financiară, precum și date despre domeniul de activitate al companiei sau despre asociați, administratori sau cenzori.
Certificatul constatator se eliberează pe loc și are o valabilitate de 30 de zile.

Rolul certificatului constatator

Certificatul constatator are rolul de informare a persoanelor interesate cu privire la starea firmei, precum și de a intermedia relația dintre firmă și instituțiile publice sau alte entități, fiind un document esențial în cazul participării la licitații, încheierii de contracte sau solicitării de credite bancare.

Obține un certificat constatator

COMPONENȚA CERTIFICATULUI CONSTATATOR:
Certificatul constatator cuprinde următoarele informaţii:
 • Denumirea Firmei;
 • Emblema;
 • Numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Identificator unic la nivel european;
 • Starea firmei;
 • Forma juridică;
 • Sediul Social/ Profesional;
 • Durata de funcţionare;
 • Obiectul de activitate – Domeniul şi Activitatea Principală;
 • Capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • Asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • Cenzorii/ Auditorii Financiari;
 • Sediile secundare;
 • Activităţi şi Sedii Autorizate;
 • Indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • Alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/img-detail.jpg
Ad Astra’s team consulting proved to be the tune up we needed to improve our campaign results, and it really shows on our turnover.
Brenda McIntyre
Majestic Vista LLC
Sus