Emitere certificat IMM

2024 iunie

Ce este certificatul IMM ?

Certificatul de atestare a calității de IMM ( Întreprindere Mici și Mijlocii ) se eliberează la cerere și atestă faptul că solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și îndeplinești condițiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 364/2004, respectiv :
– întreprinderi care angajează mai puțin de 250 de persoane;
– au cifră anuală netă de până la 50 mil. euro;
– și / sau dețin active totale de până la 43 mil. euro;

Rolul certificatului de IMM

Certificarea calității de IMM este solicitată firmelor în situația în care această calitate reprezintă un criteriu de eligibilitate pentru :
– accesarea unor fonduri guvernamentale / europene ;
– participarea în proiecte finanțate de UE;
– descrierea în structuri de afaceri, etc ;
– obținerea unor facilități fiscale sau de afaceri, prevăzute în legislație pentru IMM-uri;

Obține un certificat IMM

Sus