Procedura de eliberare a certificatelor de avizare a existenței cazurilor de forță majoră

Certificatul (Avizul) de Forţă Majoră este eliberat firmelor sau altor organizaţii pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza Judeţului Neamț şi care, au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.
2024 februarie

Eliberarea de certificate de forţă majoră

Se face la solicitarea scrisă a companiilor, iar Camera de Comerţ şi Industrie Neamț avizează existenţa cazurilor de forţă majoră în baza Legii 335/2007, atr. 4 lit j și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților.

reducere de 50% (membri CCINT)

soluționare în 3 zile lucrătoare

aviz de forţă majoră

metodologii unitare aprobate la nivel național.

O persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate obține un aviz de forţă majoră; în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

CCI Neamț, pe baza documentației primite și a constatării la fața locului întocmește un deviz pe baza unei metodologii unitare aprobate la nivel național.

Cererea de eliberare a avizelor de forță majoră se soluționează în trei zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Termenul poate fi prelungit funcție de cercetarea la fața locului.

Obține un certificat de forţă majoră

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de către CCI Neamț.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm următoarele:

  • calamităţi naturale;
  • fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente;
  • grevă/ revoltă;
  • stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale;
  • restricţionarea circulaţiei;

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, iar dosarul va cuprinde:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • copie a contractului afectat din eveniment, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/06/img-process.jpg
Ad Astra’s team consulting proved to be the tune up we needed to improve our campaign results, and it really shows on our turnover.
Brenda McIntyre
Majestic Vista LLC
Sus