A fost lansat spre consultare publica ghidul Solicitantului aferent 3.1.1 Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

august 17, 2020by bogdan
2024 iunie

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a anuntat lansarea spre consultare publica a Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1 Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19.
Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile se refera la:
1. Microgranturi in suma de 2.000 Euro acordate o singura data sub forma forfetara micro-intreprinderilor care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu au salariati, PFA-urilor si ONG-urilor din mass-media, telecomunicatii, servicii in tehnologia informatiei, activitati de arhitectura si inginerie, activitati de creatie si interpretare artistica, activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale, precum si PFA-urilor si cabinetelor medicale individuale daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulent medical acordat in baza OUG 43/2020. Cheltuieli eligibile: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, plata chiriilor, cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesareactivitatii curente de baza, cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie , cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, tehnologii necesare pentru reluarea activitatii curente,
2. Granturi pentru capital de lucru cu sume curprinse intre 2.000 Euro si 150.000 Euro acordate beneficiarilor sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri. Acestea se acorda IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agentiile de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului COVID-19.
3. Granturi pentru investitii, cu o valoare cuprinsa intre 50.000 Euro si 200.000 Euro, acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacitatilor de productie existente, realizarea unor capacitate de productie noi, achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea cladirilor existente sau achizitionarea de terenuri necesare realizarii investitiilor in limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finantare.
Perioada de consultare publica este 11-24 august 2020.

Sus