Acte normative adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2020

iulie 24, 2020by bogdan
2024 iunie

Principalele acte normative aprobate în ședința de guvern au vizat implementarea măsurilor de sprijin în domeniul economic din Planul Național de Investiții și Relansare Economică.

A fost adoptată, în forma finală, după obținerea tuturor avizelor necesare, Ordonanța de Urgență privind implementarea noului program IMM Leasing – un program de facilitare a accesului pentru întreprinderile mici și mijlocii la finanțare pentru achiziția de echipamente și utilaje, complementar Programului IMM INVEST. Principalele coordonate ale acestui program vizează un nivel al garanțiilor de până la 80% pentru creditele pentru achiziția de echipamente IT și 60% pentru creditele pentru achiziția de echipamente, alte echipamente și utilaje. În cadrul acestui program, sunt eligibile atât societățile din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dar și întreprinderile cu peste 250 de angajați. Valoarea finanțării garantate pentru o astfel de achiziție este de maxim 5 milioane de lei pentru un beneficiar și beneficiază de dobânda subvenționată în proporție de 50%, avans zero și comisioane de administrare zero.

Un produs nou adoptat prin memorandum în această sedință de guvern este IMM Factor, ce asigură accesul la capital de lucru și la credite de investiții companiilor din România. Este vorba despre garantarea instrumentelor de plată în relațiile comerciale dintre întreprinderi. Având în vedere condițiile dificile din economie, există riscul major de neplată a furnizorilor, a contractelor comerciale, a livrărilor de bunuri și servicii și se poate crea un blocaj în economie, prin acumularea de datorii neplătite între comercianți și arierate între diverse societăți comerciale. Tocmai de aceea a fost adoptat un program pentru a veni și stimula instrumentele de garantare a unor facilități de plată între comercianți, numite factoring sau scontare. Astfel când un comerciant a contractat o livrare de bunuri şi servicii, cu plata facturii la un anumit termen, el poate merge către un finanțator, către o bancă comercială şi să ceară, prin aşa-numitul produs de factoring, plata imediată a acelei  facturi. Se duce cu factura la bancă şi cere plata în proporție de până la 80% a facturii, până la plata acesteia de către furnizori. Pentru a stimula o astfel de practică în economie, Guvernul României vine cu acest produs și garantează în proporție de 50% finanțatorului plata acestei facturi. Dacă un comerciant are o livrare de bunuri și servicii cu un preț de 1 milion de lei, cu termen de plată la trei luni de zile, el poate merge imediat la bancă și să ceară, până primește banii de la client, 80% din valoarea acestei facturi, respectiv, 800.000 de lei. Statul îi garantează finanțatorului 50% din această valoare, respectiv, 400.000 de lei,  astfel se evită riscul de neplată și de acumulare de arierate. Produsul IMM Factor garantează în proporție de 50% recuperarea acestor creanțe de către finanțator și beneficiază de unele avantaje din punct de vedere al costurilor de administrare, respectiv, dobândă subvenționată 50% și costuri de administrare subvenționate în proporție de 100%, adică costurile de garanții, comisioane de administrare. Plafonul maxim pentru un astfel de produs per beneficiar este de 12 milioane de lei.

Un alt program de sprijin din cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică așteptat de mediul de afaceri este programul de facilitare a accesului la credite pentru capital de lucru și investiții pentru companiile mari, companiile care nu sunt IMM-uri. În acest sens fost adoptată ordonanța de Urgență de modificare a Legii de organizare și funcționare a EximBank, care transformă această bancă în administrator de schemă de garantare pentru un astfel de produs, creându-se cadrul legal prin care EximBank poate să administreze această schemă de garantare pentru credite pentru investiții și capital de lucru pentru companii mari, cu cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei. Numărul estimat al beneficiarilor care pot avea acces la acest produs este de aproximativ 600.600 de companii, cu o cifră de afaceri de aproximativ 580 de miliarde de lei și un număr de salariați de 1,7 milioane.

A fost adoptat Memorandumul pentru supracontractarea proiectelor aflate în lista de rezervă în cadrul apelurilor de proiecte pentru granturi prin Programul Operațional Regional Axa 2.1 și 2.2. La inițiativa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a fost alocată o sumă suplimentară din cadrul Programului Operațional Regional, prin acest mecanism al supracontractării, negociat și acceptat de Comisia Europeană. Firmele care îndeplinesc condițiile în ceea ce privește cheltuielile eligibile care ar putea fi decontate de Comisia Europeană și nu s-au încadrat în bugetul alocat inițial, aflate în lista de rezervă, vor avea acces imediat la un contract de finanțare pentru perioada următoare, pentru a primi un ajutor nerambursabil pentru derularea investițiilor fără a mai fi nevoie de  de derularea unui nou apel de proiecte,un alt Ghid al solicitantului, de o nouă evaluare sau alte etape intermediare. Un instrument important, prin care România se asigură că nu pierde fondurile europene alocate în cadrul exercițiului financiar 2014-2020 și asigură imediat companiilor accesul la o finanțare nerambursabilă. Sunt trei mari categorii de granturi prevăzute în cadrul acestui Program Operațional Regional:  între 50.000 și 100.000 de euro pentru investiții, pentru microîntreprinderi; granturi între 200.000 de euro și 1 milion de euro pentru întreprinderi mici și mijlocii; granturi pentru investiții mari, cu valori cuprinse între 1,5 milioane euro și 6 milioane de euro și în acest caz avem un buget alocat de 550 de milioane de euro. La granturile pentru investiții mari, urmează să fie lansat în dezbatere publică Ghidul Solicitantului și Apelul de Proiecte în perioada imediat următoare, la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o ordonanță de urgență privind măsurile de sprijin pentru salariații companiilor care și-au spspendat parțial sau total activitatea economică datorită apariției unor cazuri de infecții cu coronavirus. Astfel pentru salariații companiilor care își suspendă activitatea pentru o perioadă de 14 zile sau în funcție de decizia autorităților locale, aceștia să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de zile de activitate suspendată de către operatorul economic, în baza deciziilor, repet, ale autorităților locale și se aplică până la 31 decembrie 2020.

Tot în ședința de ieri a fost adoptat programul ”Noua casă”. Dacă prin programul ”Prima casă” o familie putea achiziționa o locuință de până la 120 de metri pătrați în limita unui plafon de 70.000 de euro, de această data se creează posibilitatea ca familia tânără să beneficieze de garanții de stat pentru achiziția unei locuințe de până la 140.000 de euro, garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi cu un avans de 15% din valoarea achiziției. Deci programul ”Prima casă” devine ”Noua casă” şi extinde aria beneficiarilor care pot accesa la această facilitate de garanții de stat pentru achiziția de locuințe în două categorii principale. Va fi în continuare plafonul de 70.000 de euro, cu garanții de stat de 50% şi avans 5% din valoarea achiziției, care a funcționat şi în cadrul programului ”Prima casă” şi va funcționa în continuare şi se adaugă o nouă categorie de beneficiari și anume cei care doresc să achiziționeze locuințe cu valoare până la 140.000 de euro, cu garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi un avans de 15% din valoarea achiziției.

Alte acte normative adoptate în ședința de guvern, care fac parte din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, vizează lansarea unor noi apeluri de proiecte pentru stimularea inițiativei antreprenoriale în mediul rural. A fost adoptat programul de stimulare a antreprenorialului rural pentru dezvoltarea de activități economice în zona de procesare, distribuție, ambalare şi ambalare produse agricole – o schemă de ajutor nerambursabil pentru investiţii de maxim 200.000 de euro pentru un proiect de afaceri în această zonă şi minim 40.000 de euro. Valoarea totală a bugetului alocat este de 200 de milioane de euro şi funcționează pe principiul administratorilor schemelor de granturi. Astfel Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de management, pune la dispoziție bugetul de 200 de milioane de euro, prin care diverse asociații reprezentative sau entități care doresc să aplice în cadrul acestui program se angajează în baza unui buget să identifice, să sprijine şi să asiste dezvoltarea unor proiecte de afaceri de către persoanele din grupurile țintă în mediul rural. Noutatea în cadrul acestui program este că administratorii de schemă de grant pot fi în acest caz şi asociațiile de fermieri, care pot solicita un buget pentru identificarea, încurajarea, stimularea unor inițiative antreprenoriale – identifică un tânăr fermier care dorește să dezvolte o astfel de activitate economică în zona de procesare, distribuție sau ambalare de produse agricole și îl asistă în realizarea planului de afaceri, în realizarea investițiilor, în decontarea cheltuielilor eligibile. Este un mecanism prin care se instituie o consultanță intermediară între diverse entități care au competențe și cunoștințe în domeniu care să îi ajute pe cei care nu pot, nu știu, nu au mai avut de-a face cu zona aceasta a accesării fondurilor europene și, practic, sunt ajutați să își realizeze planul de afaceri, documentațiile necesare.

Tot în zona fondurilor europene, au fost adoptate două hotărâri de guvern pentru sprijinirea dobândirii de competențe digitale pentru angajații din întreprinderile mici și mijlocii și din întreprinderile mari. Pentru întreprinderile mari, bugetul alocat este de 10 milioane de euro, iar valoarea finanțării este de maxim 500.000 de euro pentru un beneficiar, iar pentru întreprinderile mici și mijlocii, bugetul total este de 20 de milioane de euro, iar valoarea finanțării pentru un beneficiar este de maxim 100.000 de euro. Operatorii economici, întreprinderi mari sau întreprinderile mici și mijlocii pot angaja cursuri de formare profesională pentru dobândirea competențelor digitale pentru angajații care au nevoie de aceste competențe. Această măsură face parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică în ceea ce privește capitolul de programe pentru digitalizarea economiei românești, în vederea asigurării unui nivel de competitivitate crescut în raport cu celelalte economii europene. Pe aceeași temă a fost dezbătută, în primă lectură, o altă propunere de la Ministerul Fondurilor Europene, respectiv o hotărâre de guvern pentru Programul de sprijin pentru digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii. privind finanțarea achizițiilor de echipamente, tehnologie atât hardware, cât și software pentru digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii . Valoarea finanțării este cuprinsă între 30.000 și 100.000 de euro pe proiect, iar bugetul total, de 150 de milioane de euro.

O altă ordonanța de urgență adoptată este cea privind modul de realizare și de contractare a activităților sanitar-veterinare, aflată în dezbatere publică de mai mult timp și așteptată de practicienii și profesioniștii din domeniul sanitar-veterinar. Se creează cadrul legal prin care aceștia pot avea acces la contracte de 10.000 de lei pe lună pentru activități sanitar-veterinare și se modifică cadrul legal al acestor contracte, în sensul în care contractele de concesiune pe cinci ani de zile sunt înlocuite cu acorduri-cadru de servicii pentru o perioadă de patru ani de zile. Prin această ordonanță de urgență, practicienii, profesioniștii, tehnicienii în domeniul sanitar-veterinar, medicii veterinari pot și sunt în situația în care trebuie să participe alături de alte autorități publice la intervențiile în situații de urgență.

Tot în domeniul agricol, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru suplimentarea bugetului alocat în vederea decontării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină,  fiind suplimentat bugetul acestei scheme cu 101 milioane lei, până la 629 milioane lei pentru acest an 2020.

Din fondul de rezervă al guvernului a fost suplimentat bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării pentru programele, pentru proiectele desfășurate prin PNDL 1 și PNDL 2 cu suma de 260 de milioane de lei și au fost adoptate trei acte normative în ceea ce privește calendarul, modul de desfășurare și bugetul campaniilor pentru alegerile locale, bugetul pentru cheltuielile legate de organizarea alegerilor locale, acestea urmând a fi organizate la data de 27 septembrie.

 

Sursa: https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presa-sustinut-de-eful-cancelariei-prim-ministrului-ionel-danca-la-palatul-victoria

Sus