Acte normative adoptate în ședința de guvern din data de 16 iulie 2020

iulie 17, 2020by bogdan
2024 iunie

Obiectivul principal al ședinței de guvern din data de 16 iulie 2020 a fost dezbaterea și adoptarea unor acte normative care să permită implementarea măsurilor de sprijin pentru angajați și companii, prevăzute în Planul național de investiții și relansare economică “Reclădim România”.
Ministerul Fondurilor Europene a înaintat, spre adoptare, în ședința de guvern o ordonanță de urgență privind măsurile pentru aprobarea Programului național de racordare a populației la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale în proporție de 70% din populația României, până în 2027, cu sprijin din fonduri europene. Prin acest proiect de ordonanță de urgență sunt asigurate resursele financiare în sumă de 1 miliard de euro, după cum urmează: 200 de milioane de euro din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 şi 800 de milioane de euro din Programul Operațional Transport 2021-2027. Proiectul de ordonanță de urgență urmează a fi adoptat în ședința următoare de guvern, când vor fi înaintate actele normative necesare pentru derularea apelurilor de proiecte începând, cel mai devreme, cu 15 august.
Un alt proiect de act normativ pentru implementarea măsurilor de sprijin pentru companiile și angajații afectați de criza COVID este programul de granturi pentru repornirea activităților economice în domeniile unde au existat restricții ca urmare a măsurilor de protecție sanitară pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă. Este vorba despre un program de 1 miliard de euro pentru reluarea activităților economice, împărțit în trei mari categorii de beneficiari. Astfel se asigură un buget de 100 de milioane de euro pentru microgranturi în valoare de 2.000 de euro pentru SRL-uri fără salariați, pentru PFA-uri, dar și ONG-uri cu activitate economică în domeniile cultural-artistice și cinematografie, precum și pentru cabinete medicale individuale implicate în tratarea pacienților COVID.
A doua componentă majoră de granturi a acestui program vizează asigurarea sumelor necesare prin oferirea unui ajutor nerambursabil, pentru capital de lucru, pentru întreprinderile mici și mijlocii, în funcție de cifra de afaceri. Bugetul total al acestei măsuri este de 350 de milioane de euro, iar valoarea ajutorului nerambursabil este de 15% din valoarea cifrei de afaceri a companiilor care solicită aceste granturi, respectiv între 5.000 și 150.000 de euro. Domeniile vizate de această măsură de sprijin sunt domeniile afectate ca urmare a restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus, respectiv domenii precum HORECA, serviciile de transport, industria de evenimente, industria creativă și editurile și librăriile.
Cea de a treia componentă a acestui program de sprijin pentru repornire, în valoare de 1  miliard de euro, este reprezentată de granturile pentru investiții, cu un buget total de 550 de milioane de euro, acordate întreprinderilor mici și mijlocii pentru reprofilarea sau reconversia activităților economice, în domeniile de industrie alimentară, energie, echipamente, servicii de îngrijire, reparații și întreținere, turism, hoteluri sau confecții. Valoarea grantului, în acest caz, este cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro.

Programul va fi derulat prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Ordonanța de urgență, inițiată de Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Economiei, urmează a fi adoptată după obținerea tuturor avizelor, în ședința următoare de guvern.
Alte programe de sprijin adoptate prin hotărâre de guvern în cadrul acestei ședințe sunt cele din domeniul asigurării competențelor digitale pentru companii în perioada următoare, cu finanțare din fonduri europene, din Programul Operațional Capital Uman, si anume programul pentru asigurarea competențelor digitale pentru întreprinderile mari, în valoare de 10 milioane de euro(unde vor fi instruiți un număr de aproximativ 1.500 de angajați din 20 de companii) si programul pentru întreprinderi mici și mijlocii, în valoare de 20 de milioane de euro(pentru un număr de aproximativ 5.000 de angajați din cadrul a 500 de companii).
Tot din Programul Operațional Capital Uman a fost prezentată hotărârea de guvern privind aprobarea Programului național de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Este vorba despre încurajarea antreprenoriatului rural, cu un buget total alocat de 200 de milioane de euro, pentru înființarea de întreprinderi în mediul rural, pentru activități de procesare, distribuție, ambalare a produselor agricole. Valoarea granturilor în acest caz este cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de noi locuri de muncă create.
Alte proiecte aprobate în această ședință de guvern, privind măsurile necesare pentru implementarea programelor de sprijin din Planul național de investiții și relansare economică, au în vedere măsurile anunțate pentru stimularea instrumentelor de garantare și de asigurare a necesarului de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este vorba de ordonanța de urgență pentru asigurarea leasingului de echipamente și utilaje pentru IMM-uri. Această ordonanță de urgență a fost dezbătută în primă lectură în ședința anterioară de guvern și a fost adoptată, în forma finală în ședința din data de 16 iulie , cu următoarele prevederi: valoarea finanțării pentru fiecare beneficiar în cadrul acestui program este de 5 milioane de lei, valoarea garanțiilor este de 80% pentru echipamente IT și, în ceea ce priveşte, iar pentru celelalte categorii de echipamente și utilaje, valoarea garanției este de 60%.  Aceste finanțări pot fi acordate, în funcție de opțiunea solicitantului, cu avans zero și plafonul total pentru această schemă este de 1,5 miliarde lei.
Un alt proiect de act normativ, dezbătut în această ședință, vizează măsuri active în piața muncii.
Prin proiectul de ordonanță de urgență, propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, sunt reglementate situațiile pentru programul flexibil de muncă, respectiv statul va asigura decontarea a 75% din diferența dintre salariul pentru un timp normal de lucru prestat de un angajat și programul redus de lucru instituit de angajator în situații de criză, în situația în care angajatorul are o reducere a cifrei de afaceri cu 10% față de aceeași lună a anului anterior și este forțat să aplice o reducere a programului de lucru pentru cel puțin 10% din numărul de angajați. Pentru situații de criză astfel definite statul suportă și decontează 75% din diferența pentru salariul angajatului, pentru programul redus de lucru.
Pentru lucrătorii sezonieri cu contracte de muncă pe perioadă determinată se aplică același mecanism de decontare cu 41,5% din valoarea salariului brut al angajatului pentru această perioadă, așa cum se aplică și pentru ceilalți angajați care beneficiază în acest moment de această facilitate după ce au fost în șomaj tehnic și se reîntorc la muncă. Aceeași prevedere privind decontarea 41,5% din salariul brut, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară se aplică și celorlalte categorii care au beneficiat de indemnizația privind șomajul tehnic asimilat persoanelor din categoria alți profesioniști, respectiv pentru perioada următoare aceste persoane, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale care continuă să resimtă efectele crizei provocate de coronavirus vor putea beneficia pentru o perioadă de trei luni de aceeași formă de sprijin respectiv 41,5% din indemnizațiile pe care le-au primit anterior. După ce va primi toate avizele de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic Social acest proiect va fi adoptat în forma finală.
În prezenta ședință a fost adoptat prin  hotarârev de guvern Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Este vorba despre Programul Național Innotech Student, cu un buget de 150 de milioane de euro pentru iniţiative antreprenoriale realizate de către studenţi, care asigură un număr de locuri de muncă între două și cinci poziții de angajați. Valoarea granturilor este între 40.000 pentru două locuri de muncă și 100.000 pentru cinci noi locuri de muncă. Bugetul total al acestui program de sprijin este de 150 de milioane de euro.
Au mai fost adoptate și alte acte normative pentru continuarea programelor de investiții asumate de guvernul condus de premierul Ludovic Orban.    A fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, varianta de ocolire a municipiului Sfântul Gheorghe, județul Covasna – un proiect în lungime de 11,5 km, cu o valoare totală a acestei investiții de 355 de milioane de lei.
A fost adoptat proiectul de hotărâre pentru deblocarea lucrărilor la un tronson important din realizarea proiectului de conectare a rezervelor de gaze naturale de la Marea Neagră cu sistemul BRUA, fiind adoptată o hotărâre de guvern pentru scoaterea temporară din fondul forestier a unei suprafețe de aproximativ două hectare pentru realizarea lucrărilor de către Societatea Națională Transgaz, în ceea ce privește conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre-Podișor.
Un alt obiectiv de investiții, de această dată din Capitală, îl reprezintă proiectul de hotărâre de guvern pentru revocarea dreptului de administrare de către Consiliul Local al Sectorului 5, al municipiului București, asupra unei suprafețe de 87 de hectare și retrocedarea, reconstituirea dreptului de administrare pentru această suprafață către Ministerul Apărării Naționale.
Un alt proiect de hotărâre de guvern adoptat în această ședință de guvern îl reprezintă acordarea unor sume din fondul aflat la dispoziția premierului, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. Este vorba despre o sumă de 353 de milioane de lei pentru un număr de 14 județe.

Sus