Acte normative aprobate în ședința de Guvern din data de 24 august 2020

august 25, 2020by bogdan
2024 iunie

Printre actele normative adoptate în ședința de guvern din data de 24 august 2020 a fost aprobată în formă finală ordonanța de urgență în domeniul economic pentru modificarea programului IMM Invest. A fost majorat plafonul de garanții de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei. Perioada ajutorului de stat sub forma dobânzii subvenționate 100% în cadrul acestor credite pentru capital de lucru și investiții a fost modificată la o perioadă standard pentru toți beneficiarii din cadrul acestui program, respectiv opt luni de zile de la data acordării creditului. O altă modificare importantă în cadrul acestui program vizează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la credite pentru capital de lucru, în aceleaşi condiţii de garanţii de stat şi cu dobândă subvenţionată de stat, respectiv, majorarea acestui plafon pentru credite pentru capital de lucru la 5 milioane de lei, de la un milion de lei la 5 milioane de lei. Astfel întreprinderile mici şi mijlocii vor putea accesa şi această facilitate de credit pentru capital de lucru până la 5 milioane de lei.

Un alt program inclus în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică “Reclădim România” este programul IMM Factor, care vine să spijine companiile, în perioadă de dificultate economică, în ceea ce priveşte accesul acestora la lichidităţile din piaţa financiar-bancară. A fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru aprobarea Programului IMM Factor, fiind vorba despre garanţii de stat în cuantum de 50% din valoarea finanţării de acest tip cu costuri de garantare subvenţionată de stat, iar valoarea maximă a facilităţii de finanţare este de 5 milioane de lei per beneficiar. Acesta este un stimulent pentru piaţa financiar-bancară de a veni în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii şi al companiilor care în această perioadă, din cauza dificultăţilor economice, pot suferi din cauza întârzierilor în plata facturilor pe care le-au emis. Un astfel de sistem există în foarte multe ţări europene şi în economiile dezvoltate. Statul vine şi stimulează accesul companiilor la un astfel de instrument prin forma aceasta a garanţiilor de stat. Valoarea plafonului de garanţii, în cadrul acestei scheme, este de un miliard de lei pentru o perioadă de 12 luni, perioadă în care, prin acest instrument, companiile vor putea avea acces mai uşor la lichidităţi, ca urmare a decontării facturilor prin sistemul de factoring.

Tot în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică “Reclădim România” a fost inclus un program pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește finanțarea investițiilor, de către aceste companii, în surse de energie regenerabilă. Astfel, Ministerul Economiei a propus, în primă lectură, în această ședință de guvern, o ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului Electric App. Este vorba despre o schemă de finanțare a investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii pentru dotarea acestora, pentru achiziția, instalarea de echipamente pentru producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice, precum și pentru achiziția de stații de încărcare a vehiculelor electrice. Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro, iar schema beneficiază de un buget de 200 de milioane de euro.

Sus