ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMŢ Joi, 31.03.2022, ora 12.00

martie 15, 2022by Săndulache Andreea
2024 iunie

În baza articolului 23, alineat 1 și 3 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a județului Neamţ convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor, în data de 31.03.2022, la ora 12.00 care se va desfășura în Sala Milenium a Central Plaza Hotel Piatra Neamț.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea :

  1. Raport de activitate pentru anul 2021

  2. Raportul Auditorului

  3. Aprobarea Bilanțului și Contului de Execuție bugetară pe anul 2021

  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

  5. Prezentarea planului de acțiuni pentru anul 2022

  6. Diverse

Toate materialele sunt puse la dispoziţia membrilor, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț începând cu data de 14.03.2022.

În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de desfăşurare statutară a Adunării Generale Ordinare, aceasta va fi reconvocată pentru data de 01.04.2022 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, la ora 12.00, conform articolului 24, alineat 2 din Statut.

Mihai APOPII,
Preşedinte CCI Neamţ

Firmele vor fi reprezentate de administrator sau de o altă persoană împuternicită.

Confirmarea participării se face până la data de 25.03.2022 la telefon 0233/216663 sau e-mail: relatii@ccint.ro.

 

Sus