ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  A JUDEȚULUI NEAMŢ- vineri, 31.03.2023

martie 14, 2023by Săndulache Andreea
2024 iulie

                                                                                                    

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

 CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  A JUDEȚULUI NEAMŢ

Vineri, 31.03.2023, ORA 12.00

SALA ATRIUM – CENTRAL PLAZA HOTEL PIATRA NEAMȚ

 

 

În baza articolului 23, alineat 1 și 3 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a județului Neamţ convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor, în data de 31.03.2023, la ora 12.00 în sala ATRIUM a Central Plaza Hotel Piatra Neamț.
Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea :
1.Raport de activitate pentru anul 2022;
2.Raportul cenzorilor și auditorului;
3.Aprobarea Bilanțului și Contului de Execuție bugetară pe anul 2022;
4.Prezentarea și aprobarea planului de acțiuni pentru anul 2023;
5.Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
6.Raportul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț
7.Diverse.
Toate materialele sunt puse la dispoziţia membrilor, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț începând cu data de 15.03.2023.
În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de desfăşurare statutară a Adunării Generale Ordinare, aceasta va fi reconvocată pentru data de 03.04.2023 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, la ora 12.00, conform articolului 24, alineat 2 din Statut.
Firmele vor fi reprezentate de administrator sau de o alta persoană împuternicită.
Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 24.03.2023 la:
Persoane de contact:
  • Andreea Săndulache, tel.0759/138901
  • Manea Razvan, tel. 0740/011045
 
 
Mihai APOPII,
Preşedinte CCI Neamţ
Sus