Cel mai mare pachet de stimulente din istorie!

noiembrie 19, 2020by bogdan
2024 iulie
Bugetul pe termen lung al UE și instrumentul NextGenerationEU (un instrument temporar conceput pentru a stimula redresarea) vor forma cel mai mare pachet de stimulente finanțat din bugetul UE. Un total de 1 800 de miliarde EUR va susține reconstrucția Europei după criza provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.
Peste 50 % din sumă va sprijini modernizarea prin:
– cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa
– o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală
– pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”
Sus