Comunicat – Curtea de Arbitraj

aprilie 8, 2022by Săndulache Andreea
2024 iulie

 

Având in vedere dinamica situației actuale, atât socială, cât și legislativă, Curtea de Arbitraj Comercial și Civil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț a adoptat anul acesta un Regulament în acord cu cele mai bune practici naționale, care vine în sprijinul mediului de afaceri și va contribui la soluționarea rapidă și eficientă a litigiilor.
         Implementarea acestor noi reguli vine și într-un moment de transformare a Curții, anul acesta fiind numiți în funcția de Președinte al Curții, domnul Iulian Mitrofan, magistrat pensionar și în funcția de Vicepreședinte, domnul Bogdan Andrei Budurea, consilier juridic.
         De asemenea, Lista arbitrilor a fost actualizată, fiind aprobată înscrierea pe listă a unor persoane cu experiență semnificativă în domeniul dreptului, acumulată în exercitarea profesiei de judecător sau avocat, recunoscuți pentru bună reputație și selectați ca arbitri pentru profesionalismul lor.
            Curtea de Arbitraj Comercial și Civil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț funcționează din anul 1993 și este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România.
         Sediul Curții de Arbitraj Comercial și Civil este în municipiul Piatra Neamț, Bulevardul Decebal, nr. 33, județul Neamț, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț.
         Arbitrajul constituie o modalitate alternativă de soluționare a litigiilor care au luat naștere din acte și fapte comerciale, încredințate spre soluționare unor arbitri aleși conform convenției părților, care vor pronunța o hotărâre pe care părțile sunt obligate să o execute.
         Activitatea de arbitraj este calea cea mai rapidă de soluționare a situațiilor conflictuale care apar între profesioniști și are o serie de avantaje de necontestat față de procedura în fața instanțelor de drept comun :
– în primul rând, sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere națională și internațională și nu sunt supuse apelului, singura cale de atac admisă fiind acțiunea în anulare, exercitată în temeiul art. 608 Cod procedura civil și numai pentru motive procedurale;
– judecarea litigiului se face de către arbitri cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi al relaţiilor comerciale, imparțiali și independenți, aleși de către părți; lista arbitrilor poate fi pusă la dispoziție părților la cerere sau poate fi consultată pe site-ul Camerei de Comerț, respectiv http://www.ccint.ro;
– şedinţele de judecată nu sunt publice, astfel nicio persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj Comercial și Civil;
– procedura arbitrală este foarte eficientă și rapidă și se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni;
– costurile sunt reduse, iar taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
– arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor.
         Pentru a putea apela la arbitraj, părțile trebuie să insereze în contractele lor comerciale și civile o clauză compromisorie, care să atribuie competență de soluționare Curții de Arbitraj.
         Convenția arbitrală poate lua și forma unui compromis – convenție separată și ulterioară încheierii contractului. Compromisul valabil încheiat va înlătura instanța de drept comun și va atribui competență exclusivă Curții de Arbitraj.
         Astfel, în cazul în care ați încheiat deja un contract în care nu a fost inserată clauza compromisorie, puteți obține consultanță la Curtea de Arbitraj Comercial şi Civil de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamț, în vederea semnării cu partenerul contractual a unui act aditonal sau a unui compromis pentru procedura de conciliere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus