CONVOCARE –  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMŢ

2024 februarie
CONVOCARE
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR
CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMŢ
Vineri, 8 Iulie 2022, ora 11.00
SALA MILENIUM – CENTRAL PLAZA HOTEL PIATRA NEAMȚ

 

În baza articolului 33, alineat 1 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a județului Neamţ convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR, în data de 08.07.2022, la ora 11.00 care se va desfășura în Sala Milenium a Central Plaza Hotel Piatra Neamț.
Ordinea de zi va fi următoarea :
1)  Alegerea organelor de conducere ale Camerei de Comerț si Industrie Neamț și a comisiei de cenzori:
1.Alegerea Colegiului de Conducere;
2.Alegerea Președintelui;
3.Alegerea Comisiei de Cenzori;
In cazul in care nu se întrunește numărul statutar de reprezentanți, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 11.07.2022, ora 11.00, la sediul CCI Neamt.
Pentru buna desfășurare a Adunării Generale Extraordinare în condițiile prevăzute de Statutul Camerei, reamintim :
  • Conform Art.24, alineat (4), dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară este deținut de membrii Camerei care au achitat cotizația până la data convocării acesteia.
  • Conform Art.29, alineat (5), dreptul de a fi ales în organele de conducere îl au reprezentanții firmelor care sunt membri cu vechime neîntreruptă de minim 3 ani, anteriori Adunării Generale de alegeri.
La intrarea în sală, participanții vor prezenta împuternicirea din partea firmei.
 
 

Mihai Apopii

Președinte CCI Neamț

Sus