IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE

iulie 21, 2020by bogdan
2024 iunie

Companiile care vor să facă achiziţii de aparatură sau utilaje, noi sau second-hand, prin contracte de leasing se pot înscrie în programul guvernamental IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, implementat de Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM.

Acesta este cel de-al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică.

FNGCIMM își diversifică oferta de garantare prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, care va fi operaționalizat în perioada imediat următoare.

Programul guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționarii de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE reprezintă un instrument flexibil și eficient, prin care vor fi acordate facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activității IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Garanțiile vor fi acordate de către FNGCIMM și vor fi asigurate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației și în procent de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități va fi de 5.000.000 lei, iar perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor vor fi stabilite de finanțatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cuprinsă între 3 și 12 luni, iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA).
Sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobândă în procent de până la 50% pentru finanțările garantate în cadrul programului, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilitățile prevăzute în cadrul programului se acorda în baza unei scheme de ajutor de minimis.

”Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este al doilea program pentru IMM-uri devenit funcțional, din cele patru programe derulate de Ministerul Finanțelor Publice prin FNGCIMM IFN SA, în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică lansat de Guvernul României. 

Săptămâna viitoare, Guvernul va operaționaliza deblocarea accesului la creditul comercial (obținerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finanțare al firmelor din România, respectiv IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului comercial) și IMM Scontare cu garantarea de catre stat.

Directorul General al FNGCIMM, Dumitru Nancu, si-a exprimat convingerea că IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului commercial) și IMM Scontarea cu garantarea de către stat (accesul la creditul furnizor) pot deveni pilonii de relansare a economiei românești reprezentând răspunsul FNGCIMM la necesitățile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar și multe oportunități de resetare a sectorului IMM și de deschidere a sistemului bancar către finanțarea economiei.

Sursa: https://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999654473

 

Sus