Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

noiembrie 27, 2020by bogdan
2024 aprilie
 În data de 26 noiembrie a fost prezentat, de către reprezentanții Guvernului, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
PNRR reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public.
Cu un total alocat de 30,44 mld. euro (prețuri 2018), respectiv de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni (“Transport si schimbari climatice”, “Servicii publice, dezvoltare urbana, valorificare patrimoniu” si “Competitivitate economica, digitalizare, capacitate de rezilienta”) și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.
Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.
Sus