Proiectul de OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile

2024 iunie
 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a publicat in data de 3 mai 2022, Proiectul de OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile.
Proiectul de Ordonanta de Urgenta reglementeaza cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferenta Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar a caror activitate a fost afectata de efectele pandemiei de COVID-19.
Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute in proiectul de ordonanta de urgenta prevad:
  • microgranturi cu valoarea de 5.000 EUR acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara intreprinderilor mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu activitate economica in domeniile de activitate cu codurile CAEN prevazute in anexa proiect OUG.
  • granturi pentru capital de lucru cu valoarea cuprinsa intre 5.000 si 120.000 EUR acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri acordate IMM-urilor din domeniile de activitate: agricultura, piscicultura si acvacultura, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, a caror activitate a fost afectata de efectele pandemiei COVID-19. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta in anexa proiect OUG.
            Prezenta ORDONANTA DE URGENTA se afla in consultare publica pana la data de 12 mai 2022. Propunerile, sugestiile si opiniile pot fi transmise la adresa de email: acte.normative@mfe.gov.ro.
OUG acordare de microgranturi și granturi pentru capital de lucru
Camera de Comert și Industrie Neamț
Sus