Propuneri de modificare pentru programul Start Up Nation 2022

aprilie 8, 2022by Săndulache Andreea
2024 iunie

 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat ca la sfarsitul lunii aprilie, cel tarziu inceputul lunii mai va lansa cea de-a treia editie a  programului de finantare nerambursabila START-UP NATION 2022, unde se pot obtine pana la 200.000 lei/ beneficiar de catre firmele infiintate in mediul urban si rural.
Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Start Up Nation 2022, societatile comerciale care:
 • sunt infiintate dupa data de 01 Ianuarie 2020, inclusiv;
 • fac parte din categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii;
 • au capital social integral privat;
 • au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata;
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului;
 • au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si  mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica;
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
 • persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.
Cheltuieli eligibile:
1. echipamente tehnologice, inclusiv echipamente specifice salilor de sport;
2. spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. In aceasta situatie va fi necesar un raport intocmit de un expert ANEVAR care sa fundamenteze pretul de achizitie. In extrasul de carte funciara, spatiul nu trebuie sa figureze cu destinatie locative. Corturile si baloanele presostatice sunt asimilate spatiilor.
3. autoturisme, precum si autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Pentru alte activitati in afara celor mentionate anterior,  autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului , iar ministerul va finanta 50000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar.
4. mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
5. salarii, utilitati (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert pot fi bugetate in limita a 5.000 lei daca se creaza un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea dupa aprobarea proiectului, doua locuri noi de munca.
6. pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
7. brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
8. cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in România sau in UE – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;
9. consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei,
10. cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
11. taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal.
Propunerile de modificare pentru programul  Start Up Nation 2022, vizeaza urmatoarele aspecte:
 1. finantare nerambursabila de 100.000 lei pentru firmele care vor crea un loc de munca dupa aprobarea proiectului;
 2. finantare nerambursabila de 200.000 lei pentru firmele care vor crea doua locuri noi de munca dupa aprobarea proiectului;
 3. se pot finanta chiriile, salariile, utilitatile in limita a 5.000 lei, in situatia crearii unui singur loc de munca;
 4. se pot finanta chiriile, salariile, utilitatile in limita a 10.000 lei, in situatia crearii a doua locuri de munca;
 5. achizitia de mijloace de transport 100% electrice este eligibila si asimilata echipamentelor tehnologice;
 6. achizitia mijloacelor de transport este eligibila in limita sumei de 50.000/firma, un singur autoturism;
 7. ponderea investitiilor in echipamente tehnologice este indicata sa fie de 60%, pentru un punctaj optim;
 8. aportul beneficiarului (cofinantarea) sa fie intre 5-15%.
Pentru Start-Up Nation III în bugetul de stat pe anul 2022 există alocate fonduri de angajament de 500 de milioane de lei. Acestea permit lansarea înscrierilor și contractarea câștigătorilor, dar pentru plăți va fi nevoie de transformarea acestor credite de angajament în credite bugetare, operațiune care se poate face fie prin rectificare bugetară (începând cu semestrul II al anului 2022), fie prin bugetul de stat pe 2023.
Înscrierile la ediția a treia a programului Start-Up Nation ar urma să se facă pe platforma de granturi IMM, IMM Recover, folosită începând cu anul 2020 la ajutoarele de stat COVID pentru firme.
Sus