Regulament de selecție agenți economici Piatra Food Fest 22-25 iunie 2023

2024 iunie

Regulament de selecție agenți economici 

Piatra Food Fest

22 – 25 iunie 2023

                                                                          

 1. Evenimentul “ Piatra Food Festse va desfășura în Municipiul Piatra Neamț, în perioada 22 – 25 iunie 2023 și va fi organizat în asociere de către, Municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț. Evenimentul este aprobat prin HCL nr. 152/14.06.2023.
 2. Participanți eligibili: societăți comerciale, asociații/cooperative sau persoane fizice autorizate care au ca obiect principal sau secundar de activitate autorizat, unul din următoarele:
 • Procesarea și conservarea fructelor și legumelor
 • Producerea și comercializarea băuturilor non-alcoolice și alcoolice
 • Fabricarea sucurilor și siropuri naturale
 • Fabricarea produselor din carne (preparate tradiționale și vânătorești)
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • Fabricarea de mâncăruri preparate în stil local, național sau internațional
 • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • Fabricarea produselor din ciocolată și produse zaharoase
 • Fabricarea și comercializarea altor produse alimentare și nealimentare
 • Unități de alimentație publică (baruri, restaurante, etc)
 • Bâlciuri și parcuri de distracții
 1. 3. Participarea se face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 19 iunie 2023 ora 14.00
Cererea va fi însoțită de :
 • Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor
 • Documentele de înregistrare / autorizare activități /autorizație sanitară veterinară (pentru punctul de lucru mobil: rulota comerciala / food truck)
 • Proiect privind conceptul de prezentare, fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la alte evenimente
 • Declarație privind necesarul de putere electrică instalată
 • Nr telefon / adresă de email pentru contact
Agentul economic selectat va respecta următoarele cerințe:
 • Va semna contractul de participare la eveniment cu Camera de Comert și Industrie Neamț
 • Va obține Avizul pentru desfașurarea exercițiului comercial de la Primăria Municipiului Piatra Neamț
 • Suportă costul energiei electrice consumate
 • Respecta regulamentul de desfășurare a evenimentelor pe domeniul public aprobat prin HCL nr.162/26.05.2022
 1. Selecția participării se va face de către o Comisie de Analiză și Selecție pe baza criteriilor stabilite.
 2. Criterii de analiză și selecție:
 • Prepararea și comercializarea produselor se va face doar din rulote comerciale ( food- truck)
 • Unicitatea produselor expuse
 • Originalitatea produselor expuse
 • Gradul de creativitate
 • Autenticitatea, apartenența la zonă și contribuirea la promovarea imaginii orașului
 • Modul de prezentare și expunere oferire a produselor
 • Experiența expozantului în ceea ce privește participarea la evenimente similare
 • Notorietatea firmei și a produsului pe plan regional sau național
 • Evaluarea din cadrul altor evenimente anterioare
 • Coerența prezentării conceptului și proiectului standului/căsuței (fotografii de la evenimente similare, proiecte, planuri)
 • Localizarea sediului
 • Calitatea de membru al CCI Neamț
 1. Grila de selecție:
Nr.
Criteriu
Punctaj acordat
1.
Produsele expuse:                                                                                                                                
– Unicitate – 30 pct
– Autenticitatea și apartenența la zonă – 10 pct
– Gradul de creativitate – 10 pct
50 pct
2.
Standul:
– Prezentarea conceptului și proiectul (fotografii de la evenimente similare, proiecte, planuri, decorațiuni
10 pct
3.
Expozantul:
– Notorietate – 10 pct
– Experiența la activități similare – 10 pct
20 pct
4.
Localizarea sediului  sau a punctului de lucru 10 pct
10 pct
  5.
Calitatea de Membru al Camerei de Comerț și Industruie Neamț
10 pct.
Notă:
Cererile de înscriere incomplete (lipsă documente, autorizații, etc, nu vor fi luate in considerare de comisia de analiză și selecție)
 
 1. Comercianti selectați vor fi contactați telefonic până la data de 20.06.2023
regulament selectie comercianti Piatra Food Fest
Sus