Regulament de Selecție Firme Amenajare Patinoar în cadrul “Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”

noiembrie 10, 2023by Săndulache Andreea
2024 iunie

Regulament de selecție firme Amenajare Patinoar

în cadrul “Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”

 

                                                                                          

Evenimentul “Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului” se va desfășura în Municipiul Piatra Neamț, Piața Curtea Domnească și Parcul Central, în perioada 1 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024 și va fi organizat în parteneriat  de către Municipiul Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț, Camera de Comerț și Industrie Neamț,  Centrul pentru Cultură și Arte “Carmen Saeculare” Neamț  și Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra Neamț .

În cadrul acestei manifestării la Curtea Domnească din Piatra Neamț se va amplasa un patinoar.

 

Ofertanți eligibili: persoane juridice sau fizice autorizate să desfășoare activitatea:

9321 – Bâlciuri si parcuri de distracții.

Documentele ofertei:

 • Cerere de participare

 • Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații)

 • Documente din care să reiasă autorizarea activității 9321 – Bâlciuri si parcuri de distracții

 • Proiect / schiță de prezentare, fotografii relevante de la alte evenimente

 • Oferta Tehnică

 • Oferta Financiara

 

Cerințe tehnice minime:

 • Suprafața minimă a patinoarului 500 metri pătrați, care va fi deschis publicului nu mai târziu de 01 decembrie 2023;

 • Asigurarea afișajului outdoor in zone special amenajate in cadrul patinoarului prin intermediul a minim 2 bannere publicitare (3m x 1m) ce vor conține denumirea evenimentului și emblemele organizatorilor.

 • Acordarea accesului gratuit în patinoar în intervalul orar 10.00-13.00 al copiilor din centrele sociale și acces nelimitat elevilor care au încheiat anul școlar 2022 – 2023 cu media 10.

 • Obținerea autorizațiilor necesare amplasării și desfășurării activității (autorizație de construcție, memoriu tehnic, proiecte de amplasare, alte avize pentru obținerea autorizației de construcție: Direcția Județeană pentru Cultură Neamt, Biserica Domnească Sf. Ioan Botezătorul, aviz E.O.N)

 • Racordarea la rețelele de utilități (energie electrică și apă) prin intermediul personalului autorizat.

 

Cerințe Financiare minime:

 • Achitarea tarifului de ocupare a domeniului public conform HCL 162 din 26.05.2022

 • Taxa de participare minim 50 lei/zi

 • Suportarea cheltuielilor legate de energia electrică și apă (branșamente, consum de energie, consum apă)

 

Selecție ofertanți:

Va fi selectată să organizeze activitatea de patinoar la Curtea Domnească firma care va avea oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic si financiar.

În cadrul selecției următoarele criterii vor fi luate in considerare:

 • Oferta tehnica cea mai avantajoasa – 40%

 • Oferta financiară ce mai avantajoasă – 40%

 • Firma este localizată in zona metropolitană Piatra Neamt (sediu sau punct de lucru) – 10%

 • Firma este membru al Camerei de Comert si Industrie Neamt – 10%

Ofertele se vor depune în plic închis până la data de  17.11.2023 ora 12.00.

Data de evaluare si atribuire a contractului – 17.11.2023.

regulament selectie PATINOAR 2023

Sus