Regulament de selecție firme Amenajare Patinoar în cadrul “Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”

noiembrie 15, 2022by Istrate Sorina
2024 iulie

Regulament selectie PATINOAR

 

Evenimentul “Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului” se va desfășura în Municipiul Piatra Neamț, în perioada 8 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 și va fi organizat în asociere de către, Municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț, conform HCL nr. 316 din 07.11.2022.  În cadrul manifestării la Curtea Domnească din Piatra Neamț se va amplasa un patinoar.

Ofertanți eligibili: persoane juridice sau fizice autorizate să desfășoare activitatea 9321 – Bâlciuri si parcuri de distracții.

Documentele ofertei:

 • Cerere de participare
 • Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații)
 • Documente din care să reiasă autorizarea activității 9321 – Bâlciuri si parcuri de distracții
 • Proiect / schiță de prezentare, fotografii relevante de la alte evenimente
 • Oferta Tehnică
 • Oferta Financiara

Cerințe tehnice minime:

 • Suprafața minimă a patinoarului 500 metri pătrați
 • Asigurarea afișajului outdoor in zone special amenajate in cadrul patinoarului prin intermediul a minim 2 bannere publicitare (3m x 1m) ce vor conține denumirea evenimentului si emblemele organizatorilor.
 • Acordarea accesului gratuit în patinoar în intervalul orar 10.00-13.00 al copiilor din centrele sociale și acces nelimitat elevilor care au încheiat anul școlar 2021 – 2022 cu media 10.
 • Obținerea autorizațiilor necesare amplasării și desfășurării activității (autorizație de construcție, memoriu tehnic, proiecte de amplasare, alte avize pentru obținerea autorizației de construcție: Direcția Județeană pentru Cultură Neamt, Biserica Domnească Sf. Ioan Botezătorul, aviz E.ON)
 • Racordarea la rețelele de utilități (energie electrică și apă) prin intermediul personalului autorizat.

Cerințe Financiare minime:

 • Achitarea tarifului de ocupare a domeniului public (1 leu / mp /zi) conform HCL 162 din 26.05.2022
 • Taxa de participare minim 50 lei/zi
 • Suportarea cheltuielilor legate de energia electrică și apă (branșamente, consum de energie, consum apă)

Selecție ofertanți:

Va fi selectată să organizeze activitatea de patinoar la Curtea Domnească firma care va avea oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic si financiar.

În cadrul selecției următoarele criterii vor fi luate in considerare:

 • Oferta tehnica cea mai avantajoasa – 40%
 • Oferta financiară ce mai avantajoasă – 40%
 • Firma este localizată in zona metropolitană Piatra Neamt (sediu sau punct de lucru) – 10%
 • Firma este membru al Camerei de Comert si Industrie Neamt – 10%

Ofertele se vor depune în plic închis până la data de  17.11.2022 ora 16.00.

Data de evaluare si atribuire a contractului – 18.11.2022.

 

Sus