S-a prelungit perioada de depunere pentru doua apeluri aferente POR

august 17, 2020by bogdan
2024 iulie

S-a prelungit perioada de depunere  a proiectelor pana la data de 13 septembrie 2020, pentru urmatoarele  doua apeluri  aferente Programului Operational Regional: 

  • Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni:

  1. a) crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv, constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare, prin raportare la definitia investitiei initiale in sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional si ale prevederilor ghidului specific;
  2. b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decat cele care sunt deja oferite sau urmeaza a fi oferite de catre angajatii centrelor de inovare si transfer tehnologic).

Categorii de beneficiari eligibili: entitatile de inovare si transfer tehnologic definite conform Ordonantei 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si care isi desfasoara activitatea prin intermediul:centrelor de transfer tehnologic-CTT, incubatoarelor tehnologice si de afaceri-ITA, centrelor de informare tehnologica-CIT, oficiilor de legatura cu industria-OLI.

 

  • Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  1. a) crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice, respectiv, constructia, extinderea si/sau dotarea cu echipamente si software necesare prin raportare la definitia investitiei initiale in sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional si ale prevederilor ghidului specific;
  2. b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decat cele oferite de angajatii parcurilor stiintifice si tehnologice).

Categorii de beneficiari eligibili:

Parcul stiintific si tehnologic se constituie printr-o asociere in participatiune, incheiata intre o institutie de invatamant superior acreditata si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, si regii autonome, companii nationale, societati comerciale, administratia publica locala, asociatii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori romani sau straini, pe de alta parte.

Sus